Kontingent og kontingentbetaling.

Kontingent og kontingentbetaling.

Kontingentet er på 100 kr. for en husstand og 75 kr. for enlige.

Kontingentet kan indbetales på foreningens konto i
Middelfart Sparekasse på konto
:

0759 3226819796.

Husk at skrive kontingent og navn ved indbetalingen.

Vi udsender ikke længere girokort, så medlemmerne må betale via netbank eller via deres bank.

Medlemmer kan også betale kontant i arkivet i åbningstiden onsdage fra kl. 15.30 – 17.30, eller betale til kasserer Knud Erik Dinesen, Engvej 19, Hejls.

Der er også mulighed for at kontakte et bestyrelsesmedlem, som vil komme og klare indbetalingen kontant.