Vedtægter

Vedtægter for Lokalhistorisk Forening og Arkiv for Hejls-Hejlsminde.

a. at fremme og styrke den almene interesse for Hejls sogns historie og medvirke til at bevare egnens historiske værdier samt at drive et arkiv.

b. at indsamle, registrere og bevare arkivalier, billeder, billed- og lydoptagelser, trykt materiale og andre data med tilknytning til Hejls sogn i fortid og nutid. At stille det indsamlede materiale til rådighed for offentligheden efter de gældende regler for tilgængelighed.

c. gennem udstillinger, foredrag og lignende at formidle viden om sognets og egnens historie.

Ordinær generalforsamling afholdes i oktober måned. Indkaldelse hertil skal ske i Tyrstrup Herreds Tidende  senest 14 dage forud

Revisorer og suppleant er på valg hvert år.

Bestyrelsen leder foreningen og arkivets daglige arbejde.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, kasserer og sekretær. Disse repræsenterer foreningen overfor offentligheden, myndigheder og pengeinstitutter. Foreningens regnskabsår går fra den 1/10 - 30/9. Foreningens midler henstår på konto i bank, sparekasse eller på giro.

 Vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling torsdag den 8. oktober 2015.

 Dirigent: Jørn Kongsted

 Formand: Gunnar Midtgaard Krag

 Sekretær: Amy Lewring