עברית

מקומות בארץ

נהריה

חיפה

נתניה

תל אביב

אשקלון

סדרות

באר שבע

אילת

ים המלח

מצדה

יריחו

ירושלים

מם

נן

צץ

כך

24.5.17

שלום!

איפה השירותים?

קפה

תה

חלב

17.5.17

math aleph bet numbers

People in Israel

Skype with MaraBrought to you by the word:

מסדה

ק

ע

צ

10.5.17

שלום

תודה

בבקשה

מה נשמע?

מה זה?

איפה?

מי?

Flashcards

מבחן

You will need a Google Account (if you choose) to participate in the Google Classroom!

Sign in to your Google Account.

Go to: classroom.google.com

Login code: zkla5xt

Our Google Classroom


י

ו

נ

26.4.17

18:30-19:30

שלום

תודה

בבקשה

מה נשמע?

מה זה?

איפה?

מי?

Just for fun:

Who's on first...Elon & Emily Gold

Did you try to decode the signs?

א׳ ב׳ Handout

מבחן

ב

ת

א

19.4.17

18:30-19:30

שלטים מלאה

תעמדו

תעמוד

תעמדי

–נו

עזרה:


In lieu of a fee for this class please donate to:

UJC Alaska Inc., C/O Rich Steinzeig, 2600 Denali Street #606, Anchorage, AK 99503

שׁ

מ


12.4.17

18:30-19:30

Intro

שמות

Israeli names

מה שמך?

שאלות: מה?

א–ב

YouTube: א–ב