Välkommen till Herrängs Båtklubb!

Herrängs Båtklubb är en ideell allmännyttig förening för båtintresserade medlemmar som har som mål att främja båtlivet lokalt samt att verka för ett gott kamrat- och sjömanskap. HBK bildades den 3 september 1951.

För båtplats- och medlemsansökan klickar du här.

Vi finns även på Facebook

För uppsägning av medlemskap så skall det mailas in till styrelsen innan 1 januari kommande säsong. Detta för att inte belasta styrelsen i början av året, mitt i fakturautskick och administration inför kommande säsong.

Medlemsinfo:
Scrubbisen på D-bryggan är klubbens och fri för alla att använda!

Kommande evenemang


Sjösättningar 2022 start kl 9.0030 april14 maj
Hör av er till truckförare i god tid för att önska datum, se utskickat mail.
Arbetsdag 2022 kl 9.0023/4 i bägge hamnar
Firande av Herrängs båtklubb 70 år samt årsmöte 2022 19/3 kl. 10:00.