Välkommen till Herrängs Båtklubb! 

Herrängs Båtklubb är en ideell allmännyttig förening för båtintresserade medlemmar som har som mål att främja båtlivet lokalt samt att verka för ett gott kamrat- och sjömanskap. HBK bildades den 3 september 1951.

Ansökan om medlemskap, båtplats och/eller vinteruppläggningsplats hittar du under fliken Ansökan.

Vi finns även på Facebook

För uppsägning av medlemskap så skall det mailas in till styrelsen innan 1 januari kommande säsong. Detta för att inte belasta styrelsen i början av året, mitt i fakturautskick och administration inför kommande säsong. 

Medlemsinfo:

Scrubbisen på D-bryggan är klubbens och fri för alla att använda!


Kommande evenemang

Arbetsdag Vår 2024 20:e April kl 0900- ändrad tid pga av isläget

Sjösättningen: 

Sista lördagen i april : 27e April kl 0900

Andra lördagen i maj : 11 Maj kl 0900