Välkommen till Herrängs Båtklubb!

Herrängs Båtklubb är en ideell allmännyttig förening för båtintresserade medlemmar som har som mål att främja båtlivet lokalt samt att verka för ett gott kamrat- och sjömanskap. HBK bildades den 3 september 1951.

För båtplats- och medlemsansökan klickar du här.

Vi finns även på Facebook

För uppsägning av medlemskap så skall det mailas in till styrelsen innan 1 januari kommande säsong. Detta för att inte belasta styrelsen i början av året, mitt i fakturautskick och administration inför kommande säsong. Vill d ubli en HBK

Kommande evenemang

  • Våren 2020
  • Arbetsdag kl 18/4 kl 0900


Extra årsmöte 3-18 april 2020


  • Sjösättningar, lördagar
    • 2/5
    • 16/5
    • 30/5