Välkommen till Herrängs Båtklubb! 

Herrängs Båtklubb är en ideell allmännyttig förening för båtintresserade medlemmar som har som mål att främja båtlivet lokalt samt att verka för ett gott kamrat- och sjömanskap. HBK bildades den 3 september 1951. 

För båtplats- och medlemsansökan klickar du här.

Vi finns även på Facebook

För uppsägning av medlemskap så skall det mailas in till styrelsen innan 1 januari kommande säsong. Detta för att inte belasta styrelsen i början av året, mitt i fakturautskick och administration inför kommande säsong. 

Medlemsinfo:

Scrubbisen på D-bryggan är klubbens och fri för alla att använda!


Kommande evenemang

Höstens båtupptag: 

23/9 och 14/10.

Höstens arbetsdag:

21a oktober kl 0900 Hensvik och Uddhamn