Havo biologie 2019-1

Examen oefeningen deel 1

1.

Antwoord vraag 1

Met letter R wordt de bijnier aangewezen. In de bijnier wordt het hormoon adrenaline geproduceerd.

2.

Antwoord vraag 2

Antwoord D is juist

3.

Antwoord vraag 3

Uit het antwoord moet blijken dat

  • kegeltjes zich (vooral) in de gele vlek bevinden 1

  • kleuren worden waargenomen met kegeltjes

Of:

  • aan de randen / buiten cirkel M zich (vooral) staafjes bevinden 1

  • met staafjes geen kleuren onderscheiden worden

4.

Antwoord vraag 4

Antwoord A

5.

Antwoord vraag 5

Antwoord B

6.

Antwoord vraag 6

voorbeelden van een juist antwoord:

− DNA nuclease

− RNA RNA-ase

− nucleotide nucleotidase

− chitine chitinase

− fosfolipide (fosfo)lipase

− ureum urease

7.

Antwoord vraag 7

Bij alle genoemde organismen (fruitvliegjes, luizen, spinnen, planten)

8.

Antwoord vraag 8

1 juist

2 onjuist

3 juist

Video staat woensdag 3 maart online.

9.

Antwoord vraag 9

Uit het antwoord moet blijken dat de plant (door het vangen van vliegen) stikstof(verbindingen) verkrijgt via (de uitscheidingsproducten van) luizen (zodat de plant kan groeien op voedselarme bodem).

10.

Antwoord vraag 10

Uit het antwoord moet blijken dat

  • er genetische variatie in schorsdikte is (een dikke schors de overlevingskans bij brand vergroot, waardoor) planten met dikkere schors meer nakomelingen zullen krijgen / een hogere fitness hebben

11.

Antwoord vraag 11

bloedgroep B en bloedgroep 0

Uit de verklaring moet blijken dat:

  • zijn (rode) bloedcellen voor Marja geen lichaamsvreemde antigenen/eiwitten mogen hebben

of

  • het bloed van Marja geen antistof mag bevatten tegen Arno’s (rode) bloedcellen

12.

Antwoord vraag 12

Antwoord B

13.

Antwoord vraag 13

Antwoord B

14.

Antwoord vraag 14

P: een (grote) slagader in de buikholte / heupslagader / aorta / darmslagader / nierslagader / beenslagader

Q: een (grote) ader in de buikholte / heupader / onderste holle ader / poortader / nierader / beenader

R: blaas/urineleider

15.

Antwoord vraag 15

Biotisch: predatie/coyote/vos/lynx/predatoren/roofdieren

Abiotisch: (de aanwezigheid van) sneeuw