Karolingische inwoners te Kuringen.

Van de Germaanse nederzetting ten oosten van Kuringen, begeven we ons meer naar het centrum van Kuringen, waar toen een *versterkte motte de bevolking beschermden tegen de Vikings en Noormannen. In 2006 werden tijdens het aanleggen van de visvijver in de omgeving sporen van Karolingische aanwezigheid gevonden. deze werden in 2009 hernomen een archeologisch verslag**.

*Versterkte Motte: beschrijving archeologische interim rapport 1986

**Het archeologische vooronderzoek aan de Diepstraat te Kuringen KU-09-DI)


Het verdrag van Meerssen uit 870 deelde Haspengouw op in vier graafschappen. De Karolingische graafschappen en gouwen vielen op het einde van de 9de en in de 10de eeuw uiteen. Er ontstaan nieuwe grenzen en het is duidelijk dat de nieuwe graafschappen niet gewoon ontstaan zijn uit versmelting van twee Karolingische graafschappen, maar uit de samenvoeging van brokstukken van verschillende gebieden. De grensaflijning wordt nu veel minder bepaald door het publieke of koninklijke gezag, maar wordt bepaald door meer persoonlijke redenen, waarbij lokale politieke belangen een veel grotere rol spelen. Het publieke gezag is verbrokkeld en de administraties, voor zover daar nog sprake van is, worden vastgelegd door de lokale machtsverhoudingen.

Het vervolg: Van de Karolingische en graafschappen tot het graafschap Loon.