לוח שיעורים

:רשימת השיעורים השבועית הנמסרת בקהילה

הרב אברהם חפוטא שליט"א יום שני - 21:00-22:00 - שיעור בפרשת השבוע - שיעור בזום הרגיל

הרב אברהם חפוטא שליט"א יום שלישי - 21:00-22:00 - שיעור במנורת המאור - שיעור בזום הרגיל

הרב אברהם חפוטא שליט"א יום רביעי - 13:00-14:00 - שיעור כללי מסכת ערכין - שיעור בזום הרגיל

הרב חיים חפוטא שליט"א ימי שני, שלישי, חמישי - 13:00 - 14:00 - נושאים שונים - דרך טלפון מספר 0772278055 ולהקיש קוד 305826 ואחר כך סולמית

הרב רפאל דהאן שליט"א - ימים ראשון עד חמישי - 11:30-13:00 מסכת ערכין - דרך טלפון מספר 0772278055 ולהקיש קוד 305826 ואחר כך סולמית

הרב איתן הנה שליט"א - ימים ראשון עד חמישי 16:30 - 18:00 - חזרות על מסכת ערכין - שיעור בזום הרגיל