Pieter Reijnders

Founder & changemaker

Verandering is voor mij… de enige constante in het leven. Iedere dag opnieuw kiezen mensen voor grote en kleine veranderingen in hun leven. Ze gaan samenwonen, zoeken een nieuwe baan of adopteren een hond. En dan hoor ik nog steeds werkgevers zeggen: “Onze mensen willen niet veranderen”. Huh? Dat bestaat voor mij niet.

Mensen willen volgens mij wel veranderen, maar niet veranderd wórden. Dus moet je ze helpen om zelf het heft in handen te nemen als het gaat om veranderingen in de werkomgeving. Ze niet alleen ín, maar ook áán de organisatie laten werken. Zij zijn immers specialist als het gaat om hun eigen werk.

Ruim 25 jaar veranderervaring heb ik omgezet in een aanpak waarin iedereen mee kan doen. Samen pakken we problemen aan en werken we aan ontwikkeling van je organisatie. Samen lossen we problemen structureel op, en bouwen we aan een nieuwe toekomst. Verandering van binnenuit.

Heerlijk om te doen, ik geniet er elke dag weer van!

Ervaring

Met mensen verandering realiseren

Samen visie ontwikkelen en uitvoeren

DNA / cultuur trajecten

Vertaler directie – werkvloer

Rollen:

(interim) CEO / directeur / manager

Ondernemer

Adviseur / consultant

Procesbegeleider


Sectoren

Industrie

Zorg

Overheid

Onderwijs

Non-profit

Zakelijke dienstverlening

Financiële dienstverlening

Consultancy

ICT

Contact

Wij liepen in onze organisatie vast in het uitvoeren van de gezamenlijke ambities van bewoners, verwanten en medewerkers. De ambities waren aanwezig, maar omdat onvoldoende duidelijk was hoe deze te realiseren ontstonden conflicten en was de communicatie verstoord. De kracht van Happy Goose lag in de combinatie van inzicht in het geheel gecombineerd met de creatie van praktische oplossingen.

Pieter sloot goed aan bij de bewoners, familie en medewerkers. Zij voelden zich gehoord en begrepen. Hiermee ontstond een draagvlak waarbinnen met elkaar concrete oplossingen werden ontworpen. De oplossingen waren zodoende van bewoners, familie en medewerkers. Hiermee werd weerstand voorkomen.

Voor mij als manager was Pieter een waardevol en betrouwbare partner. Hij spreekt de taal van de bestuurder en toezichthouder en heeft scherp zicht op strategische processen en belangen. Hij is communicatief sterk richting alle stakeholders en schakelt soepel tussen de verschillende gremia.

Maarten Hazeleger, manager bij Abrona ten tijde van het traject met Happy Goose