Aanpak

Wij gaan voor verandering. Maar dan wel samen met de mensen om wie het gaat.

Daarvoor hebben we een unieke methode waarmee heel veel mensen samen in kleine stappen de verandering realiseren. Vanuit vertrouwen in plaats van vanuit controle.

De roadmap

Onderdeel van de Happy Goose aanpak is onze roadmap. Per klant bekijken we welke stappen uit de roadmap genomen moeten worden. Vaak beginnen we met de onderstaande drie eerste stappen uit de roadmap:

  1. De bedoeling

We beginnen altijd vanuit De Bedoeling, en van daaruit maken we de visie van je organisatie heel helder. Dit doen we niet alleen met de aandeelhouders, bestuurders of directie, maar met mensen vanuit verschillende delen van je organisatie.

2. Het DNA

Vervolgens kijken we naar het DNA van je organisatie. Zijn de bedrijfswaarden helder, hoe zit de cultuur in elkaar, en hoe onderscheidt je je hiermee van de rest van de wereld? Ook dit doen we met verschillende mensen uit je organisatie.

3. De doelenboom

Onder begeleiding maken medewerkers uit alle geledingen van de organisatie samen een doelenboom: een concreet stappenplan waarmee ze de volgende dag al zelf aan de slag kunnen. Maar ook echt willen gaan is onze ervaring. Simpelweg omdat ze de oplossingen zelf hebben bedacht.

Niveaus van verandering

Wij kunnen een veranderingstraject vanuit verschillende ingangen of met verschillende doelstellingen aanpakken:

Organisatieonderdeel

Verandering kan op het niveau van de organisatie. Denk aan het hele bedrijf, een specifieke afdeling of team of op een thema, bijvoorbeeld innovatie.

Probleem

Verandering kan ook op basis van een probleem. Bijvoorbeeld een hoog verloop van personeel of problemen bij de productie van goederen.

Groei

Een andere invalshoek waar de aanpak zeer geschikt voor is, is een ontwikkelingsstap. Bijv. een scale-up, internationale groei of professionalisering.

Combinatie

Ook kunnen we een combinatie van verandering in gang zetten waarbij we zowel de inhoudelijke, harde, kant van de organisatie als de zachte kant aanpakken.

“Met het team hebben we een doelenboom gecreëerd, waardoor we inzicht kregen in hoe we het beste kunnen werken aan onze doelen. Het resultaat was niet alleen een helder overzicht. Ook het proces was heel waardevol: door de gesprekken nam de verbinding in het team toe en werd helder welke dingen we wilden blijven doen en welke niet.

Marieke Postma, Beleidsregisseur en teammanager Sociale Basis & Preventie, Gemeente Ede