Hans Mørch Jensen

Præsentation

Mit navn er Hans Mørch Jensen. Jeg er uddannet læge fra Århus Universitet 1997 og blev speciallæge i psykiatri i 2005.


Sygdomme

Mit primære interesse-område er angstlidelser samt affektive sygdomme (manio-depressiv / bi-polare lidelser samt depression).


Forskning

Jeg har forsket i psykiatrisk epidemiologi og været involveret i flere forskningsprojekter om bl.a. tvang i psykiatrien, magnet-stimulationsbehandling af depression, efterbehandling efter indlæggelse for patienter med depression og bipolar affektiv sygdom. Endelig har jeg forsket i medicinsk behandling af gravide.

Praktisk information

PSYKIATRISK LÆGEKLINIK HANS MØRCH JENSEN ligger på
Vesterbrogade 20, 1620 københavn V

Konsultation

Kun efter telefonisk aftale: Torsdag kl. 9.00-18.00 samt fredag kl. 9.00-16.00


Ventetid

Aktuelt er ventetiden 52 uger.


Betaling

Med henvisning fra Deres praktiserende læge, er konsultation gratis for sygesikrings-gruppe 1 patienter.


Udeblivelser

Udeblivelser og afbud meddelt med mindre end 2 dages varsel, udløser udeblivelsesgebyr. Dette for at vi kan minimere omfanget af spildtid og bruge tiden mest effektiv, hvorved ventetiden afkortes.


Utilsigtede hændelser

Hvis du eller din pårørende mener at have været udsat for en utilsigtet hændelse, indberettes denne her.