คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (HAIT) โรงพยาบาลปัตตานี

              เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับการประเมิน HAIT ในปีงบประมาณ 2567 ทางคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลปัตตานี ได้กำหนดนโยบาย และระเบียบต่าง ๆ ดังนี้

ความภาคภูมิใจของชาวโรงพยาบาลปัตตานี ปี 2566

โรงพยาบาลปัตตานี 

ผ่านการรับรองคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล ระดับที่ 1 

จากสมาคมเวชสารสนเทศไทย (TMI)

ติดต่อสอบถามได้ที่ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ชั้น 7 อาคารวชิรประชาเวช โรงพยาบาลปัตตานี  ในวันและเวลาราชการ โทร 8748