คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (HAIT) โรงพยาบาลปัตตานี

              เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับการประเมิน HAIT ในปีงบประมาณ 2566 ทางคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลปัตตานี ได้กำหนดนโยบาย และระเบียบต่าง ๆ ดังนี้

ติดต่อสอบถามได้ที่ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ในวันและเวลาราชการ โทร 8748