SẢN PHẨM

BÁN CHẠY NHẤT T5.2019

CÁ DÌA BÔNG

(170K/kg)

CÁ BÓP

(280K/kg)

CÁ CAM

(140K/kg)

CÁ THU

(280K/kg)

TÔM HÙM XANH

(570K - 650K)

TÔM SÚ BIỂN

(250K-450K/kg) Tùy loại

CHẢ CÁ CHIÊN

(200K/kg)

CHẢ CÁ HẤP

(250K/kg)

MỰC GIM

(270K-380K/kg) Tùy loại

MỰC LÁ

(350K-450K/kg) Tùy loại

MỰC KHÔ LOẠI 2

(550K/kg)

CÁ NGỪ

(170K/kg)