HẢI SẢN CAM RANH

Đặc sản - Ẩm thực - Văn hóa vùng biển

Hotline : 0973.354.529 HẬU

Mail: Haisanfood@gmail.com

Website: Haisancamranh.net

CỬA HÀNG HẢI SẢN

TÔM HÙM XANH

(570K - 650K)

TÔM SÚ BIỂN

(250K-450K/kg) Tùy loại

TÔM SÚ NUÔI

(250K-450K/kg) Tùy loại

TÔM TÍT BIỂN

(Tùy mùa)

MỰC GIM

(270K-380K/kg) Tùy loại

MỰC LÁ

(350K-450K/kg) Tùy loại

MỰC NANG

(300K-350K/kg)

MỰC NANG

(450K/kg)

CÁ MÚ

(320K/kg)

CÁ DÌA BÔNG

(170K/kg)

CÁ NỤC ĐỎ

(90K/kg)

CÁ SÒNG XANH

(140K/kg)

CÁ BỐNG

(140K/kg)

CÁ CHIM BIỂN

(190K/kg)

CÁ DÒ

(160K/kg)

CÁ BÓP

(280K/kg)

CÁ CAM

(140K/kg)

CÁ TẮC KÈ

(Tùy ngày)

CÁ ĐUỐI

(200K/kg)

CÁ THU

(280K/kg)

CÁ RÓC CÂU

(160K/kg)

CÁ NGỪ Ồ

(130K/kg)

CÁ CHÁY HỒNG

(Tùy ngày)

CÁ NGÂN

(130K/kg)

CHẢ CÁ CHIÊN

(200K/kg)

CHẢ CÁ HẤP

(250K/kg)

CÁ CHỈ VÀNG KHÔ

(270K/kg)

MỰC KHÔ LOẠI 2

(550K/kg)

CÁ BÒ DA

(Tùy mùa khai thác )

CÁ NGỪ

(170K/kg)

CÁ HỐ

(160K/kg)

CÁ CHÌNH

(Tùy ngày)

CÁ HỐ KHÔ XẢ ỚT

(Hết hàng)

CÁ CƠM KHÔ

(170K/kg)

MỰC KHÔ LOẠI 1

(850K/kg)

TÔM KHÔ

(Còn hàng)

ỐC HƯƠNG

(260K/kg)

ỐC BÀN TAY

(170K/kg)

ỐC NHẢY ĐỎ

(150K/kg)

ỐC NHẢY TRẮNG

(150K/kg)

ỐC VÚ NÀNG

(Tùy mùa)

ỐC MẶT TRĂNG

(140K/kg)

ỐC GIÁC

(Tùy ngày)

ỐC NHUNG

(140K/kg)

SÒ LÔNG

(130K/kg)

SÒ LỤA

(120K/kg)

HÀO SỮA

(150K/kg)

SÒ DƯƠNG

(160K/kg)