הכל משתנה סביבנו...

ומה איתנו?

תלמידים, הורים, אנשי חינוך וקהילה מזמינים אתכם להצטרף אלינו להאקתון דרור הראשון !

ב 28/2 נפגש יחד ל- 20 שעות רצופות של תחרות בין קבוצות, שבהן ננסה לפצח את אחד האתגרים החשובים הניצבים בשדה החינוך

כיצד צריך לפעול ולהראות בית ספר בתקופה המאופיינת באי-וודאות ובקצב שינויים מהיר? מה עליו לעשות על מנת להיות רלוונטי ולהכין את תלמידיו לעתיד בו יצטרכו לפעול כבוגרים? אילו מיומנויות עליו להקנות וכיצד? אילו תכנים? איך צריכה להראות סביבת הלמידה? כיצד נעזרים בטכנולוגיה לקידום הרעיונות?

וכיצד עושים זאת מבלי להתעלם ממחויבותו הפורמלית של בית הספר להקניית תעודת בגרות איכותית לבוגריו?

אתגר הסביבה

פיתוח סביבה לימודית, או שינוי סביבת לימודים קיימת כך שתסייע בהכנת התלמידים לחיים בתקופה המתאפיינת בשינויים מהירים וחוסר וודאות

אתגר המוצר

פיתוח מוצר לימודי, אמצעי למידה, משחק, אפליקציה ועוד שיסייעו בהכנת התלמידים לחיים בתקופה המתאפיינת בשינויים מהירים וחוסר וודאות

אתגר הלמידה

פיתוח יחידות לימוד, דרכי הוראה ולמידה, או התאמת תכניות קיימות כך שיהיו רלוונטיות ויתנו מענה לצורך בהכנת התלמידים לחיים בתקופה המתאפיינת בשינויים מהירים וחוסר וודאות

מספר המשתתפים בהאקתון מוגבל. לאחר קבלת אישור ההשתתפות תוקם קהילת משתתפים סגורה ונזמין אתכם ליצר את קבוצות התחרות על סמך האתגרים ורעיונות ראשוניים. הקבוצות המשתתפות בהאקתון יהיו מעורבות ויורכבו מתלמידים, אנשי חינוך ואנשי קהילה

להרשמה שני שלבים: שלב הראשון הרשמה אישית. גמר ההרשמה יום שישי 1.2.2019