Proč obnovovat hrob Guido Glücka?

Jmenuji se Jana Urbanovská a působím na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity, kde se mimo jiné zabývám česko-německými vztahy. Fascinuje mě na nich pestrost vzájemných vazeb a šíře sdílených zájmů, ale i hloubka šrámů, pramenících ze společné minulosti.

V červnu 2021 jsem na ústředním hřibově v Brně adoptovala zpustlý hrob brněnského německého intelektuála Guido Glücka, který svou bohatou kulturní a pedagogickou činností představoval jeden z mostů mezi českou a německou komunitou v Brně první poloviny 20. století. Jeho protinacistické postoje jej sice uchránily od poválečného odsunu Němců z Brna, nemohl se však již účastnit veřejného života a upadl v zapomnění.

Protože jsem přesvědčená, že minulost je neoddělitelnou součástí naší identity a neměla by se zapomínat či přehlížet, je mým cílem přispět k iniciativám na oživení Glückova odkazu a jeho místa v paměti českého i německého národa. Ráda bych prostřednictvím veřejné sbírky zrenovovala Glückův hrob, aby odpovídal jeho zásluhám a zároveň sloužil jako připomínka společné česko-německé minulosti s jejím bohatstvím i těžkostmi.