ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน


ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

การใช้โปรแกรม Scan Tool 4.0

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ (แนะนำให้ดาวน์โหลดไปไว้ที่ Desktop)

https://drive.google.com/drive/folders/1cb3EbcoeZjheCLAw-OKUrc5eBx17ZCxu?usp=sharing

1. ติดตั้งโปรแกรมพื้นฐานสำหรับ Scan Tool 4.0 (ลงได้ทุก Windows)

1.1 ติดตั้ง CRRuntime_32bit_13_0_7

1.2 ติดตั้ง dotNetFx40_Full_x86_x64

1.3 ติดตั้ง SSCERuntime-ENU-32bit

1.4 หลังจาดที่ดาวน์โหลดมา ให้แตกไฟล์ แล้วคัดลอกโฟลเดอรscan tool 4.0 ที่ดาวน์โหลดมา ให้นำมาไว้ที่ Desktop หรือ Drive C ตามวิดีโอก็ได้นะครับ (แต่เพื่อความสะดวก คุณครูจะวางไว้ที่ Desktop ก็ได้)

วิธีการแตกไฟล์

  1. คลิกขวาไฟล์ที่เราโหลดมา (โปรแกรม scan tool 4.0 วัดโสธรฯ)

  2. เลือกโปรแกรม Winrar หรือ 7-Zip ก็ได้ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)

  3. เลือกคำสั่ง แยกไฟล์ที่นี่ (Extract Here)

2. เพิ่มข้อมูลนักเรียน

ดาวน์โหลดข้อมูลนักเรียน ปี 2563 (ให้คัดลอกเอาเฉพาะนักเรียนของท่าน)

https://drive.google.com/drive/folders/1Dl_1lyFp7mScONWEr15Z_h4BX6Ex-G7i?usp=sharing

3. บันทึกแบบประเมิน

3.1 บันทึกแบบเยี่ยมบ้าน

3.2 บันทึกแบบประเมิน SDQ

– แบบประเมิน SDQ ฉบับครูประเมินนักเรียน

– แบบประเมิน SDQ ฉบับนักเรียนประเมินตนเอง

– แบบประเมิน SDQ ฉบับผู้ปกครองประเมินนักเรียน

3.3 บันทึกแบบประเมิน EQ (แบบประเมิน EQ ระดับมัธยมศึกษา)

3.4 บันทึกการคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคล

4. รายงาน

5. ส่งไฟล์ฐานข้อมูล

ขั้นตอนนี้ สามารถส่งไฟล์ฐานข้อมูล ที่ทำงานเสร็จแล้วมาที่ไดร์ฟของผู้ดูแลได้โดยคลิ๊กที่ลิ้งค์ข้างล่าง

>>> ลิ้งค์เพื่อส่งไฟล์ฐานข้อมูล https://forms.gle/WpyDv6sFoNYESe8h6

>>> ดูไฟล์ที่ส่งแล้ว https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OdITtSQWJH-NsPTKIBZtMRcEnxd0n76x70IdyBSY3FI/edit?usp=sharing