ยินดีต้อนรับสู่

งานแนะแนว

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

"Help them to help themselves"

ช่วยเขาเพื่อให้เขาช่วยตัวเองได้

Facebook : งานแนะแนวเตรียมพัฒน์ฯ ปทุมธานี

วิสัยทัศน์งานแนะแนว


ประชาสัมพันธ์

  1. ประกาศผลการพิจารณากองทุน กยศ. (คลิก)

  2. ประกาศผลการคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค(คลิก)

  3. การศึกษาต่อ (คลิก)

  4. ทุนการศึกษา (คลิก)

ภาพกิจกรรม

  1. ตลาดนัดอาชีพ (คลิก)

  2. มอบทุนการศึกษา (คลิก)