Beskrivelse af Værkstedet GudstjenesteLIV

Værkstedet "Gudstjenesteliv”

er et arbejdende liturgisk værksted, hvor Søren Andresen og Tine Illum er igangsættere, daglige ledere, produktudviklere og håndværkere.

Vi begyndte som indsatsområde i Haderslev Stift. Her havde værkstedet et fireårigt projekt "GudstjenesteLIV - LIV i gudstjenesten (2013-2016).

I projektperioden (2013-2016) har bl.a. været afviklet inspirationsdage om gudstjenesten, kurser for gudstjenestens læsere, provstidage og en workshop med salmedigter, præst og musiker John Bell. Projektet har desuden udviklet et samtaleværktøj til menighedsråd om gudstjenesten - og har etableret sig på FACEBOOK med et stort inspirations- og videndeling-forum.

Næste fireårige projektperiode går fra 2017-2021. Projektet hedder "GudstjenesteLIV - med dåben som prisme". Deltagere er organister/kirkemusikere og præster fra sogne og pastorater i hhv. Århus og Haderslev stifter. Samtidig udbygger vi og vedligeholder vores nationale og faglige netværk.