Call for papers

InformazioA

Gsuit19 ekitaldiak hezkuntza arloko zenbait profesionalen (irakasle, zuzendaritza taldea...) inguruan sare bat sortzea du helburu. Guzti hau medio, aurtengo ekitaldian zure parte-hartze aktibora deitzen dugu. Bi dira parte-hartzeko moduak:

  1. Hezkuntza esperientzia bat aurkeztea. IKTak aktiboki erabiliz, ikastetxe batean garaturiko hezkuntza jarduera berriztagarri bat aurkeztea. Aurkezpenak gehienez 10 minutuko iraupena izango du eta 5 minutu utziko dira entzuleen feedback-ari (galderei, komentrioei, aportazioei,...) erantzuna emateko.
  2. Tailer bat ematea. Irakaslegoak gelan erabilgarri aurki dezakeen hezkuntza-tresna teknologikoen inguruko tailer bat garatzea. Tailerraren iraupena bi ordukoa izango da. Hori dela eta, ikuspuntu praktiko eta dinamikoan garatzea eskertuko da.


Tailer edo/eta esperientziren bat proposatu nahi badiguzu, beheko galdetegia bete 2019ko ekainaren 30a baino lehen.


Aurkeztutako eskaerei erantzuna 2019ko uztailaren 30ean egingo da email bidez.

Eskerrik asko zure parte hartzeagatik

Información

El evento Gsuite19 tiene como objetivo crear redes de colaboración entre profesionales de la educación en activo (profesorado, equipo directivo...) Para ello existe la posibilidad de participar y aportar en Gsuite19 realizando una de estas dos actividades:

  1. Presentar una experiencia educativa. Consiste en presentar una actividad educativa innovadora acompañada del uso intensivo de TICs y desarrollada en un centro educativo. La presentación tendrá una duración de 10 minutos y se dejarán 5 minutos para el feedback con los oyentes (preguntas, sugerencias, etc.).
  2. Impartir un taller. Desarrollar un taller dirigido a agentes educativos con el objetivo de profundizar en el uso de herramientas tecnológicas aplicables en el aula. La duración del taller será de dos horas, por lo que se recomienda que tenga carácter práctico y dinámico.

Aquellas personas interesadas en presentar propuestas para talleres y/o experiencias educativas deben rellenar el formulario antes del 30 de junio de 2019.

La respuesta a las solicitudes presentadas se realizará por correo electrónico antes del 30 de julio de 2019.

Muchas gracias por tu colaboración