linux w pracowni szk. w praktyce

EPOPTES - czyli monitorowanie jednostek uczniowskich, oraz prowadzenie zajęć przez nauczyciela, przy pomocy komputera nauczycielskiego

Przygotowanie jednostek komputerowych w pracowni

  • Ustawienie stałego adresu IP dla komputera nauczycielskiego

  • ustawienie statycznego adresowania IP (lub dynamicznego przydzielania adresów przypisywanych po adresie MAC) komputerów uczniowskich np. [10.1.1.11-10.1.1.24] na routerze obsługującym pracownie

  • ustawienie statycznego adresowania IP komputera nauczycielskiego np. [10.1.1.10] MOSerwer


Instalacja na komputerze nauczycielskim

  • sudo apt-get install epoptes

  • dodanie nazwy użytkownika (nauczyciela) do grupy epoptes gpasswd -a username epoptes gdzie username jest nazwą użytkownika

Instalacja i konfiguracja na komputerach uczniowskich

  • apt-get install epoptes-client

  • dokonać edycji i zmian w plikach z prawami root [po uzyskaniu praw poleceniem "sudo su"]:

/etc/default/epoptes-client

SERVER=10.1.1.10 gdzie "10.1.1.10" jest stałym adresem komputera nauczycielskiego

/etc/hosts

10.1.1.10 MOSerwer gdzie "MOSerwer" jest nazwą komputera nauczycielskiego

  • Pobranie certyfikatu z komputera nauczycielskiego na komputery uczniowskie poleceniem:

sudo epoptes-client -c

  • Restart wszystkich jednostek

  • GOTOWE ;-)