STUDENT 2

Grupa Student 2 to miejsce dla dzieci w wieku ok. 8 lat. Bohaterowie kursu zabierają Dzieci w świat pełen magii i przygód, aby odnaleźć skarb ukryty po drugiej stronie tęczy Poprzez bardzo interesujące lekcje, dzieci uczą się angielskiego słownictwa, prostej gramatyki, słuchają różnego rodzaju piosenek, wierszyków, historyjek oraz otrzymują możliwość samodzielnego konstruowania pierwszych zdań. Interdyscyplinarne treści pojawiające się w każdej części kursu łączą nauczanie języka z wiedzą z innych przedmiotów.

Zajęcia języka angielskiego w tej grupie odbywają się tylko w języku angielskim ( język polski jest minimalizowany właściwie do zera). Na zajęciach realizowanych jest dziewięć rozdziałów, każdy o innej tematyce. Słownictwo utrwalane jest w piosenkach, uczonych na lekcji. Ogromną rolą Rodzica jest zachęcenie Dzieci do słuchania płyty z piosenkami w domu, dzięki czemu Dzieci w sposób błyskawiczny będą chłonąć zdania w języku obcym.

Każde Dziecko, jest zobowiązane do nauki słownictwa z poprzedniej lekcji. Lektor na początku każdej lekcji, pyta z tych słówek na plusa lub minusa, który następnie jest wpisywany do Dziennika Elektronicznego. Jeśli Dziecko uzbiera trzy plusy otrzymuje ocenę bardzo dobrą.

Pod koniec każdego działu, Dzieci sprawdzane są ze znajomości przerobionego materiału poprzez 30- minutowy test. Po zaliczonym teście, grupa rozpoczyna kolejny rozdział.


Dziecko otrzymuje

  • Podręcznik z naklejkami oraz ćwiczenia
  • Mały zeszyt Portfolio oraz dwie płyty ( jedna z nagranymi piosenkami, druga z grą)
  • 36 gier interaktywnych na dołączonej do książki ucznia płycie CD-ROM pozwala na skuteczne utrwalanie materiału w angażujący dzieci sposób, w klasie lub w domu.
  • Dostępna oddzielnie płyta CD-ROM z materiałami do kopiowania zawiera dodatkowe ćwiczenia, listy słów, zadania egzaminacyjne oraz specjalne porady dla rodziców.
  • Kurs zapewnia harmonijny rozwój wszystkich sprawności językowych, zgodnie z wytycznymi CEF oraz kryteriami egzaminów Cambridge ESOL i Trinity YL Exams

Więcej na stronie kursu....

EGZAMINY USTNE

Informujemy, że w naszej Szkole Języka Angielskiego JOKER, obowiązują wszystkich uczniów egzaminy ustne, które odbywają się pod koniec każdego semestru. Pomaga to w ocenie postępów językowych naszych uczniów i motywuje do dalszej nauki. Egzamin ustny prowadzony jest przez nauczyciela, który na co dzień nie prowadzi zajęć z języka angielskiego z daną grupą. Pomaga to w obiektywnej ocenie ucznia.

Egzamin ustny dla grupy Student 2 składa się z jednej części (na egzamin wchodzimy w parach):

Odpowiadamy na pytania egzaminatora, dotyczyć one będą słownictwa z podręcznika Footprints 2.

Egzamin jest dostosowany do wieku i możliwości Państwa dzieci.

Życzymy POWODZENIA! :)