STUDENT 2

Kurs dla drugoklasistów angażujący i zachęcający do mówienia w języku angielskim. Lekcje zostały zaprojektowane w sposób, który umożliwia stworzenie atmosfery sprzyjającej nauce oraz zachęcającej uczniów do pracy zespołowej. Wykorzystanie zadań opartych na różnych strategiach współpracy (tj. think-pair-share, praca w parach i grupach, gry językowe) buduje poczucie przynależności, kształtuje pewność siebie oraz umiejętność reagowania w języku angielskim. Szeroki przekrój materiałów nie tylko pomaga rozwinąć kompetencje komunikacyjne, lecz także wspiera umiejętność kreatywnego i krytycznego myślenia. Ponadto angażujące treści, dynamiczne animacje, chwytliwe utwory oraz filmy mobilizują uczniów do nauki i zdobywania nowych umiejętności.

Każde Dziecko, jest zobowiązane do nauki słownictwa z poprzedniej lekcji. Lektor na początku każdej lekcji, pyta z tych słówek na plusa lub minusa, który następnie jest wpisywany do Dziennika Elektronicznego. Jeśli Dziecko uzbiera trzy plusy otrzymuje ocenę bardzo dobrą.

Pod koniec każdego działu, Dzieci sprawdzane są ze znajomości przerobionego materiału poprzez 30- minutowy test. Po zaliczonym teście, grupa rozpoczyna kolejny rozdział.


Dziecko otrzymuje

-Bogaty zestaw kursanta

-Podręcznik z naklejkami , CD

-Ćwiczenia z wycinankami

-Dostęp do platformy NAVIO (gry i ćwiczenia multimedialne)

Kurs zapewnia harmonijny rozwój wszystkich sprawności językowych, zgodnie z wytycznymi CEF oraz kryteriami egzaminów Cambridge ESOL i Trinity YL Exams

Więcej na stronie kursu....

Nasi Uczniowie w grupie STUDENT 2 korzystają z nowoczesnej, multimedialnej platformy dołączonej do każdego podręcznika!

EGZAMINY USTNE

Informujemy, że w naszej Szkole Języka Angielskiego JOKER, obowiązują wszystkich uczniów egzaminy ustne, które odbywają się pod koniec każdego semestru. Pomaga to w ocenie postępów językowych naszych uczniów i motywuje do dalszej nauki. Egzamin ustny prowadzony jest przez nauczyciela, który na co dzień nie prowadzi zajęć z języka angielskiego z daną grupą. Pomaga to w obiektywnej ocenie ucznia.

Egzamin ustny dla grupy Student 2 składa się z jednej części (na egzamin wchodzimy w parach):

Odpowiadamy na pytania egzaminatora, dotyczyć one będą słownictwa z podręcznika Footprints 2.

Egzamin jest dostosowany do wieku i możliwości Państwa dzieci.

Życzymy POWODZENIA! :)