RUNNER

Opcja 1 : kurs SMASH

Opcja 2 : kurs BEYOND

GRUPA RUNNER (dla dzieci 11-12 lat)

Grupa Runner powstała dla dzieci w wieku ok. 11 lat. Duży nacisk stawia się w niej na znajomość gramatyki, czytanie i pisanie tekstów, wyciąganie pierwszych wniosków. W tej grupie poznaje się już bardziej zaawansowane słownictwo, co umożliwia konstruowanie pierwszych dłuższych wypowiedzi. Oczywiście nauka słówek z ostatniej lekcji jest rzeczą obowiązkową tak jak pisanie testów zakańczających pewien rozdział tematyczny.

Na koniec semestru dzieci piszą egzamin podsumowujący pół roku nauki.

Opcja 1

Smash – uczniowie będą zachwyceni!

Smash, czyli czteropoziomowa seria autorstwa Luke’a Prodromou przeznaczona jest dla uczniów w wieku 10–14 lat. Charakteryzuje ją atrakcyjna szata graficzna, doskonale przemyślane zadania i tematyka ćwiczeń wpisująca się w krąg zainteresowań młodszych nastolatków, zaspokajając ich naturalną ciekawość świata. Metodologia kursu została oparta na najnowszych badaniach dotyczących sposobu przyswajania i przetwarzania przez młodzież elementów języka. Dzięki temu sprawności językowe uczniów są systematycznie rozwijane i ćwiczone. Smash szczególnie dobrze sprawdzi się w prywatnych szkołach językowych.

Warto wiedzieć

  • Fascynujące tematy, komiks Smashkids, gry i piosenki wzbudzają zainteresowanie uczniów nauką języka.
  • Stopniowe rozwijanie umiejętności mówienia buduje u nastolatków poczucie pewności w codziennej komunikacji w języku angielskim.
  • Obszerny sylabus nauki pisania z modelowymi wypracowaniami i wskazówkami umożliwia systematyczny rozwój tej sprawności u uczniów.
  • Projekty i scenki do zrealizowania w klasie metodą dramy rozwijają u nastolatków kreatywność i samodzielność w komunikacji.

Opcja 2

Beyond- nowoczesny podręcznik z ćwiczeniami online

Beyond to sześciopoziomowy kurs dla nastolatków, który koncentruje się na rozwoju wszystkich umiejętności językowych, jak również strategii i kompetencji niezbędnych w procesie uczenia się. Połączenie nauki języka i umiejętności miękkich sprawiają, że uczniowie nie tylko biegle posługują się językiem, ale są także pewni siebie, odpowiedzialni i samodzielni. Kurs jest bogato wyposażony w materiały multimedialne, m.in. w zeszyt ćwiczeń online zawierający zadania interaktywne, zestawienie wyników i propozycje dodatkowych prac domowych.

Warto wiedzieć

  • Lekcje Life skills w każdym rozdziale uczą m.in. krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów oraz umiejętności społecznych i twórczych.
  • Wybranym zadaniom towarzyszą angażujące filmy wideo, w dwóch wersjach: Speaking videos i Moving Picture videos.
  • Ciekawa tematyka lekcji i multimedialne komponenty sprawiają, że uczniowie są bardziej zaangażowani i zmotywowani do nauki.

STRONA WWW KURSU...

EGZAMINY USTNE

Informujemy, że w naszej Szkole Języka Angielskiego JOKER, obowiązują wszystkich uczniów egzaminy ustne, które odbywają się pod koniec każdego semestru. Pomaga to w ocenie postępów językowych naszych uczniów i motywuje do dalszej nauki. Egzamin ustny prowadzony jest przez nauczyciela, który na co dzień nie prowadzi zajęć z języka angielskiego z daną grupą. Pomaga to w obiektywnej ocenie ucznia.

Egzamin ustny dla grupy RUNNER składa się z trzech części (na egzamin wchodzimy w parach):

Część pierwsza: Uczeń losuje jeden temat wypracowania (które pisal w trakcie trwania semestru) i przez 1-2 minuty opowiada na ten temat

Część druga: Uczeń opisuje, co widzi na obrazku

Część trzecia: Uczeń prowadzić konwersację wraz z egzaminatorem.

Egzamin jest dostosowany do wieku i możliwości Państwa dzieci, uczniowie przygotowywani są do niego w trakcie lekcji w szkole JOKER.

Życzymy POWODZENIA! :)

TEMATY NA EGZAMIN USTNY