ELEMENTARY

GRUPA ELEMENTARY (dzieci 12-13 lat)

Grupa ELEMENTARY to miejsce dla dzieci w wieku ok. 12 lat. Duży nacisk kładzie się tutaj na gramatykę, naukę zaawansowanego słownictwa i samodzielne wypowiedzi. Po ukończeniu tego etapu dziecko jest w stanie porozumiewać się w języku angielskim w typowych sytuacjach życiowych.

Nauka słówek z ostatniej lekcji jest rzeczą obowiązkową tak jak pisanie testów zakańczających pewien rozdział tematyczny.

Na koniec semestru dzieci piszą egzamin podsumowujący pół roku nauki.

Beyond- nowoczesny podręcznik z ćwiczeniami online

Beyond to sześciopoziomowy kurs dla nastolatków, który koncentruje się na rozwoju wszystkich umiejętności językowych, jak również strategii i kompetencji niezbędnych w procesie uczenia się. Połączenie nauki języka i umiejętności miękkich sprawiają, że uczniowie nie tylko biegle posługują się językiem, ale są także pewni siebie, odpowiedzialni i samodzielni. Kurs jest bogato wyposażony w materiały multimedialne, m.in. w zeszyt ćwiczeń online zawierający zadania interaktywne, zestawienie wyników i propozycje dodatkowych prac domowych.

Warto wiedzieć

  • Lekcje Life skills w każdym rozdziale uczą m.in. krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów oraz umiejętności społecznych i twórczych.
  • Wybranym zadaniom towarzyszą angażujące filmy wideo, w dwóch wersjach: Speaking videos i Moving Picture videos.
  • Ciekawa tematyka lekcji i multimedialne komponenty sprawiają, że uczniowie są bardziej zaangażowani i zmotywowani do nauki.

STRONA WWW KURSU...

EGZAMINY USTNE

Informujemy, że w naszej Szkole Języka Angielskiego JOKER, obowiązują wszystkich uczniów egzaminy ustne, które odbywają się pod koniec każdego semestru. Pomaga to w ocenie postępów językowych naszych uczniów i motywuje do dalszej nauki. Egzamin ustny prowadzony jest przez nauczyciela, który na co dzień nie prowadzi zajęć z języka angielskiego z daną grupą. Pomaga to w obiektywnej ocenie ucznia.

Egzamin ustny dla grupy ELEMENTARY składa się z trzech części (na egzamin wchodzimy w parach):

Część pierwsza: Uczeń losuje jeden temat wypracowania (które pisal w trakcie trwania semestru) i przez 1-2 minuty opowiada na ten temat

Część druga: Uczeń opisuje, co widzi na obrazku

Część trzecia: Uczeń prowadzić konwersację wraz z egzaminatorem.

Egzamin jest dostosowany do wieku i możliwości Państwa dzieci, uczniowie przygotowywani są do niego w trakcie lekcji w szkole JOKER.

Życzymy POWODZENIA! :)