DOROŚLI A2

Warto wiedzieć

Połączenie nauki języka i umiejętności miękkich sprawia, że osoby uczące się na tym podręczniku, nie tylko biegle posługują się językiem, lecz także są pewni siebie, odpowiedzialni i samodzielni – lekcje Life skills w każdym rozdziale uczą m.in. krytycznego myślenia i rozwiązywania problemów. Kurs jest bogato wyposażony w materiały multimedialne, m.in. w Zeszyt ćwiczeń online zawierający zadania interaktywne, zestawienie wyników i propozycje dodatkowych prac domowych, a wybranym zadaniom towarzyszą angażujące filmy wideo w dwóch wersjach: Speaking videos i Moving Picture videos.

Materiały cyfrowe

Student’s Resource Centre

www.macmillanbeyond.com

 • Kod dostępu znajduje się w Książce ucznia,
 • Audio (Class Audio & Workbook Audio),
 • 20 filmów wideo / poziom (The Moving Picture and Speaking),
 • 5 projektów,
 • Extra Vocabulary Review (1/rozdział),
 • Extra Grammar Review (1/2 rozdziały),
 • Speaking Datebase (1/2 rozdziały),
 • English Wordlist (1/poziom).

Zeszyt ćwiczeń online

 • Zeszyt ćwiczeń online dostępny jest w Książce ucznia (wersja Premium),
 • Wersja cyfrowa drukowanego Zeszytu ćwiczeń,
 • Ćwiczenia z wersji książkowej w formie interaktywnej,
 • Audio i wideo,
 • Automatyczne sprawdzanie wykonanych ćwiczeń.

STRONA WWW KURSU...