BEGINNER

Grupa Beginner powstała dla dzieci w wieku okolo 10 lat. Lekcje w tej grupie zostają "uszczuplone" w naukę przez zabawę i wypełnione czytaniem dłuższych tekstów, nauką nowego zróżnicowanego słownictwa, poznaniem podstawowej gramatyki angielskiej (różne konstrukcje, czasy, czasowniki modalne itp) oraz mówieniem.

Nauka słówek z ostatniej lekcji jest rzeczą obowiązkową, tak jak pisanie testów zakańczających pewien rozdział tematyczny.

Na koniec semestru dzieci piszą egzamin podsumowujący pół roku nauki.

Opis

Smash – uczniowie będą zachwyceni!

Smash, czyli czteropoziomowa seria autorstwa Luke’a Prodromou przeznaczona jest dla uczniów w wieku 10–14 lat. Charakteryzuje ją atrakcyjna szata graficzna, doskonale przemyślane zadania i tematyka ćwiczeń wpisująca się w krąg zainteresowań młodszych nastolatków, zaspokajając ich naturalną ciekawość świata. Metodologia kursu została oparta na najnowszych badaniach dotyczących sposobu przyswajania i przetwarzania przez młodzież elementów języka. Dzięki temu sprawności językowe uczniów są systematycznie rozwijane i ćwiczone. Smash szczególnie dobrze sprawdzi się w prywatnych szkołach językowych.

Warto wiedzieć

  • Fascynujące tematy, komiks Smashkids, gry i piosenki wzbudzają zainteresowanie uczniów nauką języka.
  • Stopniowe rozwijanie umiejętności mówienia buduje u nastolatków poczucie pewności w codziennej komunikacji w języku angielskim.
  • Obszerny sylabus nauki pisania z modelowymi wypracowaniami i wskazówkami umożliwia systematyczny rozwój tej sprawności u uczniów.
  • Projekty i scenki do zrealizowania w klasie metodą dramy rozwijają u nastolatków kreatywność i samodzielność w komunikacji.

EGZAMINY USTNE

Informujemy, że w naszej Szkole Języka Angielskiego JOKER, obowiązują wszystkich uczniów egzaminy ustne, które odbywają się pod koniec każdego semestru. Pomaga to w ocenie postępów językowych naszych uczniów i motywuje do dalszej nauki. Egzamin ustny prowadzony jest przez nauczyciela, który na co dzień nie prowadzi zajęć z języka angielskiego z daną grupą. Pomaga to w obiektywnej ocenie ucznia.

Egzamin ustny dla grupy BEGINNER składa się z jednej części (na egzamin wchodzimy w parach):

Odpowiadamy na pytania egzaminatora, dotyczyć one będą słownictwa z podręcznika SMASH 1 lub BEYOND.

Egzamin jest dostosowany do wieku i możliwości Państwa dzieci.

Życzymy POWODZENIA! :)