Groep 9

Deze website is van groep 9 "De Triangel", de groep op de Triangel waarin we kinderen die dat nodig hebben extra uitdaging bieden.

Groep9 is niet één groep. Er is een groep 9 voor de kleuters, voor groep 3, voor de groepen 4/5 en één voor de bovenbouw (6/7/8). Deze groepen hebben elk hun eigen pagina, waarop u kunt zien wat de kinderen zoals doen in deze speciale groep.

In alle groepen worden de lessen dit jaar gegeven door juf Ingrid, de Talentcoach van de Triangel.

Meer informatie over het beleid rondom meerbegaafden op de Triangel vind u hier [link naar tabblad meerbegaafden op onze site] en in de Werkwijze Meerbegaafdheid (Triangel, 2016; in te zien bij de directie).