Groen Noord

Wat GroenNoord doet

Bewoners zorgen vaak zelf voor een deel van het onderhoud in hun straat. Dat kan ook een stukje groen zijn, zoals een geveltuin of groenstrook. Onder inspirerende en deskundige begeleiding stimuleert en ondersteunt Groen Noord bewoners die zelf voor een deel van het openbaar groen willen zorgen in Rotterdam-Noord en omgeving.

Dat doen wij op verschillende manieren: