ระบบแสดงสถานะของเอกสารระดับบัณฑิตศึกษา

จัดทำโดย นายตัง คุณแก้ว : นักวิชาการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา คณะการจัดการและการท่องเที่ยว

แบบฟอร์มนี้สร้างขึ้นเพื่อให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา ติดตามสถานะของเอกสารและแบบฟอร์มต่างๆ ที่ท่านได้ส่งให้กับเจ้าหน้าที่คณะฯ

โดยหากท่านมีข้อสงสัย และต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่

  1. นางวรภร พิมพา เบอร์โทรติดต่อ 038-102397 ต่อ 7621 (วันจันทร์ - ศุกร์) (08.30 -16.30 น.)
  2. นายตัง คุณแก้ว เบอร์โทรติดต่อ 038-102397 ต่อ 7621 (วันพฤหัส - จันทร์) (08.30 - 16.30 น.)

>> CLICK ที่รูปภาพด้านซ้าย ที่นี่ หรือหัวข้อด้านบนเพื่อดูรายละเอียด <<