กรอบการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

กรอบการศึกษาระดับบัณฑิต_65.pdf

สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษา
ปีการศึกษา 2565


กรอบการศึกษาระดับบัณฑิต 64.pdf

สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษา
ปีการศึกษา 2564


กรอบการศึกษาระดับบัณฑิต_63.pdf

สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษา
ปีการศึกษา 2563