Докторске дисертације

У овом одељку можете пронаћи именски регистар доктора наука нашег краја и њихових биографија. Издвојили смо оне чије су докторске дисертације део Националног Репозиторијума Докторских дисертација у Србији, можете их погледати кликом на линковани текст у оквиру биографија сваког од њих. Своје докторске дисертације и биографије, ради попуњавања збирке завичајног фонда, можете послати на мејл gradskabibliotekaljig@gmail.com или физички предати у просторијама библиотеке. На основу Закона о изменама и допунама Закона о високом образовању (ПДФ верзија) донетог септембра 2014. године формиран је НаРДус као заједнички портал свих докторских дисертација, као и извештаја комисија о њиховој оцени, одбрањеним на Универзитетима у Србији. Заинтересовани могу погледати Видео упутство за депоновање дисертација.

ДОКТОРИ НАУКА.docx

Др Милојко Миловановић

Рођен је 1960. године . Основну школу и гимназију је завршио у Љигу. Војну академију завршио је 1982. године. Правни факулете у Београду завршио је 1994 . године . 2016. године одбранио је докторску дисертацију : „ Дисциплинска одговорност у Војсци Србије“.


Др Александар Лукић

Рођен је 1985. Године. Основну школу похађао је у Калањевцима, Козељу и Љигу, а гиманзију у Љигу. На Филозовском факултету, Одељење за историју, дипломирао је у фебруар 2009. године, где је одбранио и мастер рад.

Југословенска републиканска странка у политичком животу Краљевине Југославије: (1920-1941)


Др Милица Петровић

Рођена је 1987. године. Основну и гимназију је завшила у Љигу. Машински факултет завршила је 2008. године , мастер инжењер машинства постала 2010 , а доктор наука 2016 . године.

Вештачка интелигенција у пројектовању интелигентних технолошких система


Др Марина Ховјецки


Рођена је 26.07.1988. године у Горњем Милановцу. У нашој школи завршила је гимназију 2007. године.

Дипломирала је 2011. године на Пољопривредном факултату у Земуну са оценом 10 на дипломском раду на тему “Прерада млека у аутохтоне производе на подручју Љига“, и просечном оценом 9,00 на редовним студијама. Тиме је стекла звање дипломираног инжењера технологије.

Мастер студије завршила је школске 2011/12. године са општим успехом 9,86. Мастер рад са темом „Ток зрења аутохтоног сира у саламури са подручја Љига“ одбранила је на Одељењу за технологију млека са оценом 10.

Докторску дисертацију под насловом ”Утицај одабраних фактора на ток киселе и сиришне коагулације козјег млека и квалитет јогурта и сирева” одбранила је 01.06.2021. године.

Тренутно је запослена на Пољопривредном факултету Универзитета у Београду као истраживач сарадник.

Uticaj odabranih faktora na tok kisele i sirišne koagulacije kozjeg mleka i kvalitet jogurta i sireva
Др Спасоје Мирић

Спасоје Мирић је рођен 29.09.1989. године у Београду, од оца Милорада и мајке Верице. Основну школу је завршио у Белановици, а средњу школу у Лазаревцу. Био је одличцан ученик. У основној школи је био носилац Вукове дипломе, а у средњој школи је био ђак генерације и добитник награде принца Александра Карађорђевића. Учествовао је на републичком такмичењу из Енергетске електронике и добио награду за освојено прво место.

На Електротехнички факултет у Београду уписао се као редован студент 2008. године. Докторирао са темом "Metod za računarski efikasnu simulaciju energetskih pretvarača zasnovan na modelu stanja i superpoziciju prekidačkih efekata" 2018. године.
Др Филип Влаховић


Рођен је 1989. године. Основну школу и гимназију завршава у Љигу. Доктоску дисертацију под називом „Density functional theory for studying electronic states of aqua and oxo-first row transition metal complexes“, одбранио је 17. 08. 2020. Теза је писана на енглеском језику на ком се одвијала и сама одбрана, обзиром да су два члана комисије са иностраних универзитета (University of Girona, University of Groningen)

Теорија Функционала Густине у проучавању електронских стања аква- и оксо- комплекса прве серије прелазних метала