GEMEENTELIJK ONDERWIJS REGIO KORTRIJK

Administratieve zetel: Lauwbergstraat 56, 8930 Lauwe

GORKEVALUATIE 2020 UITGESTELD

Op maandag 30 maart was er een overleg tussen de leden van de werkgroep evaluatie. Zoals het in coranatijden betaamt, gebeurde dit overleg digitaal.

De werkgroep heeft het grootste begrip voor de uitdagingen waar onze scholen voor staan. We drukken onze waardering uit voor alle collega's, over de netten heen, die nu het beste van zichzelf geven om een schooljaar niet verloren te laten gaan. Niemand weet echter wanneer we terug de draad kunnen oppikken. Het was dan ook onze mening dat de GORK Evaluatie in de maand mei alleen maar voor extra druk op de ketel zou zorgen.

Daarom werd beslist om de evaluatie uit te stellen tot oktober 2020. Deze zal dan worden afgenomen in respectievelijk het tweede, derde, vierde, vijfde en zesde leerjaar.

In mei 2021 volgt dan de GORK Evaluatie 2021 met als focus Nederlands - Lezen.

We wensen u en allen die u genegen zijn een goede gezondheid en heel veel courage. #blijfinjekot.

Namens de werkgroep,


Tom Vandamme

Coördinator

laatste update

2020-02-11: onder 'De werkgroep evaluatie' vindt u nu een downloadpagina met de evaluatierapporten sinds 2017, alsook het stappenplan 'schrijven'.

Welkom op onze webstek

Op 28 januari 1982 ging de eerste algemene vergadering door in het gemeentehuis te Waregem. De vereniging groeide vanuit een nood die werd ervaren bij de basis van het gemeentelijk onderwijs. Dit was toen immers de enige koepel die nog niet over specifieke, onderwijskundige ondersteuning beschikte, de toenmalige kantonnale inspectie niet te na gesproken. Pas in 1991 zou daar verandering in komen met de uitbouw van OVSG.

Directeurs en schoolbesturen wilden dus over de eigen schoolmuren heen kijken en op zoek gaan naar een permanente band tussen gelijkgestemden met als hoofddoelstelling de pedagogische ondersteuning van directeurs en leerkrachten. Daarnaast konden de directeurs mekaar ook vinden bij het zoeken naar een oplossing voor administratieve en organisatorische problemen.

Een stuurgroep met een vertegenwoordiging uit elke gemeente (onderwijsschepen en/of directeur) zou op vrijwillige basis de werking organiseren en opvolgen. Inspectie en begeleiding boden door de jaren heen inhoudelijke en praktijkgerichte steun in de uitwerking van initiatieven. De gemeentebesturen zorgden er met een jaarlijkse bijdrage voor dat de activiteiten, waarbij externen zijn betrokken, kunnen worden gefinancierd.

In GORK zijn nu 15 gemeenten* en 36 gemeentelijke scholen uit het basisonderwijs vertegenwoordigd. Sturing opvolging en financiering gebeuren na 30 jaar nog altijd op dezelfde wijze.


(*) Anzegem, Deerlijk, Dentergem, Harelbeke, Heuvelland, Ingelmunster, Kortrijk, Kuurne, Langemark-Poelkapelle, Menen, Roeselare, Waregem, Wevelgem, Zonnebeke en Zwevegem.

Deze website is vooral bedoeld als portaal voor onze leden en alle geïnteresseerde bezoekers.
Onze scholen

De stuurgroep

Werkgroep evaluatie

Nascholing