GEMEENTELIJK ONDERWIJS REGIO KORTRIJK

Administratieve zetel: Paretteplein 21, 8530 Harelbeke

Welkom op onze webstek

Ruim 40 jaar lang al zorgt GORK voor kwaliteitsvol onderwijs in het zuiden van West-Vlaanderen. 

Samen voor een sterk stedelijk en gemeentelijk onderwijs.

Veel plezier op deze webstek.

Leaflet GORK

STUDIEREIS GORK - DONDERDAG 11 MEI 2023

Op donderdag 11 mei mochten de directeuren en stafmedewerkers elkaar ontmoeten op de studiereis van GORK. Het waren de scholen van Roeselare die instonden voor de organisatie. De stad Roeselare was dan ook de gaststad voor deze ontmoeting. 

We gingen van start met enkele acrobatische toeren van directeur Koen en luisterden geboeid naar de uitleg van schepen Nathalie over het onderwijs in Roeselare.  De stad wordt stilaan een bloeiend centrum voor onderwijs waar het stedelijk en gemeentelijk net zeker haar rol te spelen heeft. 

Na het inhoudelijke gedeelte mochten we de streek verder verkennen. Een groep bezocht 'Koers', een ander werd ondergedompeld in de geschiedenis van het klokkenluiden en een derde groep bezocht Rodenbach.  

Na de gezamenlijke lunch waar onderwijsgesprekken over de tafels heen rolden, werden we nog uitgedaagd voor een stadsspel. De regen was een beetje een spelbreker, maar kon echter de pret niet bederven.

Bedankt aan de collega's van Roeselare. Zij geven de fakkel door aan die van Waregem, die ons volgend jaar zullen ontvangen.

laatste update

2023-12-12


Onze scholen

De stuurgroep

Werkgroep evaluatie

Nascholing