GEMEENTELIJK ONDERWIJS REGIO KORTRIJK

Administratieve zetel: Oude Aalbekestraat 27, 8930 Lauwe

HOU VOL!

Het zijn bizarre tijden, en zeker al voor onze scholen. Maar we duimen voor jullie! Dag in, dag uit, doen jullie schitterend werk! Bij GORK doen we onze pet af voor jullie inzet en flexibiliteit. Iedereen op school draagt zijn of haar steentje bij. Samen kunnen jullie dit! Hou vol!

laatste update

2021-02-23 Inschrijving nascholing kleuter

2021-01-13 Inschrijvingen prescholing lager

Welkom op onze webstek

Op 28 januari 1982 ging de eerste algemene vergadering door in het gemeentehuis te Waregem. De vereniging groeide vanuit een nood die werd ervaren bij de basis van het gemeentelijk onderwijs. Dit was toen immers de enige koepel die nog niet over specifieke, onderwijskundige ondersteuning beschikte, de toenmalige kantonnale inspectie niet te na gesproken. Pas in 1991 zou daar verandering in komen met de uitbouw van OVSG.

Directeurs en schoolbesturen wilden dus over de eigen schoolmuren heen kijken en op zoek gaan naar een permanente band tussen gelijkgestemden met als hoofddoelstelling de pedagogische ondersteuning van directeurs en leerkrachten. Daarnaast konden de directeurs mekaar ook vinden bij het zoeken naar een oplossing voor administratieve en organisatorische problemen.

Een stuurgroep met een vertegenwoordiging uit elke gemeente (onderwijsschepen en/of directeur) zou op vrijwillige basis de werking organiseren en opvolgen. Inspectie en begeleiding boden door de jaren heen inhoudelijke en praktijkgerichte steun in de uitwerking van initiatieven. De gemeentebesturen zorgden er met een jaarlijkse bijdrage voor dat de activiteiten, waarbij externen zijn betrokken, kunnen worden gefinancierd.

In GORK zijn nu 15 gemeenten* en 36 gemeentelijke scholen uit het basisonderwijs vertegenwoordigd. Sturing opvolging en financiering gebeuren na 30 jaar nog altijd op dezelfde wijze.


(*) Anzegem, Deerlijk, Dentergem, Harelbeke, Heuvelland, Ingelmunster, Kortrijk, Kuurne, Langemark-Poelkapelle, Menen, Roeselare, Waregem, Wevelgem, Zonnebeke en Zwevegem.

Deze website is vooral bedoeld als portaal voor onze leden en alle geïnteresseerde bezoekers.
Onze scholen

De stuurgroep

Werkgroep evaluatie

Nascholing