GEMEENTELIJK ONDERWIJS REGIO KORTRIJK

Administratieve zetel: Lauwbergstraat 56, 8930 Lauwe

GORKEVALUATIE 2020 IN OKTOBER

We hopen dat iedereen een goede start heeft genomen in het nieuwe schooljaar en dat je COVID buiten de school kan houden.

Zoals aangekondigd stelden we de evaluatie van 2020 uit tot in oktober. Intussen werden de proeven uitgeteld en worden deze aan de scholen bezorgd. U kreeg ook een mail in de bus met de link naar de proeven en instructies.

De evaluaties worden afgenomen in de maand oktober. Veel succes!

Namens de werkgroep,

Tom Vandamme
Coördinator werkgroep Evaluatie

laatste update

2020-09-22 Aankondiging GORK-evaluatie 2020.
2020-09-28 Inschrijving algemene vergadering

Welkom op onze webstek

Op 28 januari 1982 ging de eerste algemene vergadering door in het gemeentehuis te Waregem. De vereniging groeide vanuit een nood die werd ervaren bij de basis van het gemeentelijk onderwijs. Dit was toen immers de enige koepel die nog niet over specifieke, onderwijskundige ondersteuning beschikte, de toenmalige kantonnale inspectie niet te na gesproken. Pas in 1991 zou daar verandering in komen met de uitbouw van OVSG.

Directeurs en schoolbesturen wilden dus over de eigen schoolmuren heen kijken en op zoek gaan naar een permanente band tussen gelijkgestemden met als hoofddoelstelling de pedagogische ondersteuning van directeurs en leerkrachten. Daarnaast konden de directeurs mekaar ook vinden bij het zoeken naar een oplossing voor administratieve en organisatorische problemen.

Een stuurgroep met een vertegenwoordiging uit elke gemeente (onderwijsschepen en/of directeur) zou op vrijwillige basis de werking organiseren en opvolgen. Inspectie en begeleiding boden door de jaren heen inhoudelijke en praktijkgerichte steun in de uitwerking van initiatieven. De gemeentebesturen zorgden er met een jaarlijkse bijdrage voor dat de activiteiten, waarbij externen zijn betrokken, kunnen worden gefinancierd.

In GORK zijn nu 15 gemeenten* en 36 gemeentelijke scholen uit het basisonderwijs vertegenwoordigd. Sturing opvolging en financiering gebeuren na 30 jaar nog altijd op dezelfde wijze.


(*) Anzegem, Deerlijk, Dentergem, Harelbeke, Heuvelland, Ingelmunster, Kortrijk, Kuurne, Langemark-Poelkapelle, Menen, Roeselare, Waregem, Wevelgem, Zonnebeke en Zwevegem.

Deze website is vooral bedoeld als portaal voor onze leden en alle geïnteresseerde bezoekers.
22 oktober 2020 Algemene vergadering

Jaarlijkse samenkomst van directeurs, eredirecteurs, leden en ereleden van de stuurgroep. Met gastspreker Pedro De Bruyckere.

Onze scholen

De stuurgroep

Werkgroep evaluatie

Nascholing