Secțiune Web Artă și cultură

Dezvoltarea şi promovarea valorilor patrimoniului cultural al Județului Gorj


Secțiunea Web "Artă și cultură tradițională":

 

Bun venit în secțiunea "Artă și cultură tradițională" a platformei WebDTC! Aici, vă invităm să explorați frumusețea și autenticitatea artei și culturii tradiționale din județul Gorj. Noi credem că acestea sunt elementele care ne definesc și ne fac să ne simțim mândri de identitatea noastră culturală.

 

1. Activități creative desfășurate în regiune: Județul Gorj este un adevărat sanctuar al creativității și al activităților culturale. Aici, artiștii locali și naționali se reunesc pentru a expune lucrări de artă impresionante, pentru a susține spectacole de dansuri tradiționale și pentru a oferi prezentări inedite de muzică folclorică. În această secțiune, veți avea oportunitatea de a afla mai multe despre evenimentele culturale și artistice care au loc în județul Gorj, precum și despre artiștii talentați care contribuie la diversitatea și bogăția culturală a regiunii noastre.

 

2. Meșteșuguri și tradiții locale: Descoperiți meșteșugurile tradiționale care sunt transmise din generație în generație în județul Gorj. Aici, veți găsi informații despre tăblițari, olari, cizmari, țesători și multe alte meserii tradiționale care au o valoare culturală și istorică deosebită. Vom explora și păstra tradițiile locale, astfel încât aceste meșteșuguri să nu fie uitate, ci să fie continuate și apreciate de generațiile viitoare.

 

3. Tutoriale video pentru activități creative: Pentru cei dornici să își dezvolte abilitățile artistice și să învețe meșteșugurile tradiționale, am pregătit o colecție de tutoriale video captivante. Învățați să creați obiecte artistice de la artiști profesioniști, să realizați decoruri tradiționale sau să învățați tehnici unice de lucru în diverse meșteșuguri. Învață de la cei mai buni și adăugați o notă personală culturii noastre tradiționale.

 

În această secțiune, veți explora toate aspectele bogate ale artei și culturii tradiționale din județul Gorj. Vă invităm să vă alăturați comunității noastre pasionate și să vă inspirați din valorile culturale care ne definesc și ne fac să fim unici. Prin intermediul artelor tradiționale și al creativității, vom păstra și promova patrimoniul nostru cultural pentru a fi admirat și iubit de toți cei care vizitează această regiune minunată!

Lăcaşe de cult​


Mănăstirea Tismana a fost întemeiată de Sfântul Nicodim, cu ajutorul voievodului Radu I (1377-1383). Prima biserică a fost construită din lemn de tisa, de unde vine si numele mănăstirii. Biserica actuală a fost sfinţită la 15 august 1377. Mănăstirea este considerată monument istoric.

Mănăstirea „Sf. Ioan Botezătorul – Cămărăşeasca” este aşezată pe malul drept al râului Gilort, la nord¬est de oraşul Târgu-Cărbuneşti. Este zidită în anul 1780 de catre Polcovnicul Mihai Coltescu în timpul Voievodului Alexandru Ipsilanti. Se afirma că din pronaos pornea un tunel subteran prin care se putea ajunge în caz de primejdie pe celălalt mal al Gilortului, tunel surpat in 1946.

Mănăstirea Dealu Mare se află aşezată în vârful Dealului Mare, loc cunoscut sub denumirea Cioaca lui Surcel. Biserica a fost zidită în anul 1865 de C. Savoiu, boier cu tendinţe liberale. A fost desfiinţată în

anul 1959 şi reînfiinţată în  1992.

Mănăstirea Icoana - este cea mai nouă din Gorj, construcția lăcașului de cult din cărămidă fiind încheiată în 2014. Viața monahală a început aici încă din anul 1996, în 2007 fiind adusă aici și biserica din lemn. Este așezată într-o zonă pitorească din nordul județului, la poalele muntelui 

Mănăstirea Strâmba-Jiu - este ctitorită în 1597-1599 de Stoichiţă Raioşeanu, soţia sa Dochia şi nepotul său Miloşi, pe locul unui schit mai vechi, din 1519. În anul 1525, Schitul Strâmba este menţionat ca metoc al Mânăstirii Govora. În 1731, în vremea domnitorului Alexandru lliaş,devine metoc al Mânăstirii 

Mănăstirea Lainici - are un trecut încă învăluit în mister, începuturile acestui lăcaș de cult nefiind cunoscute cu precizie. Potrivit tradiţiei, Sfântul Nicodim ar fi construit după Vișina și un schit din lemn la Lainici

.Mănăstirea Polovragi - a fost zidită în jurul anului 1505, de Radu Comisul si Pătru Spătarul. În anul 1645, logofătul Danciu Paraianu ctitoreşte actuala biserică, cu ajutorul domnitorului Matei Basara

Mănăstirea Vişina - se află la ieşirea din defileul Jiului, pe şoseaua ce leagă oraşul Târgu-Jiu de Petroşani. Prima atestare documentară a acestei mânăstiri o avem într-un document al lui Neagoe Basarab din anul 1514. Din vechea Mânăstire Vişina s-au păstrat doar ruinele bisericii. Mânăstirea Vişina a fost reînfiinţată în anul 1994.

Mănăstirea Crasna - este ctitoria vel-pitarului jupan Dumitru Filisanu, nepot al Banului Craiovei, Dobromir, şi văr cu Doamna Stanca, soţia lui Mihai Viteazul, de la sfârşitul sec. al XV-lea. Biserica Mânăstirii Crasna a fost terminată în 1637. Biserica Mânăstirii Crasna este construită în stil bizantin, cu o singură turlă 

Mânăstirea Târgu Logreşti - a fost închinată Episcopiei de Râmnic în anul 1785. În perioada 1830-1840 a servit ca biserică de mir şi a fost parasită după secularizarea averilor mânăstireşti.

Mănăstirea Sfântul Ilie din Dobrița, Comuna Runcu, este printre cele mai nou ctitorite în Gorj. Datează ca lăcaș de cult din anul 2005, când Înalt Prea Sfințitul Teofan a pus prima piatră de temelie a mănăstirii, inițial funcționând doar ca o mică bisericuță din lemn. Locația mănăstirii este fabuloasă, oferind o priveliște uluitoare de la înălțime asupra județului Gorj.

Obiective de patrimoniu Monumente şi situri arheologice

Bumbeşti este o localitate cu o bogată istorie arheologică, având în vedere prezența mai multor monumente și situri arheologice de importanță locală și regională. Printre acestea se numără câteva castele romane și așezări vechi, care oferă o imagine fascinantă a trecutului istoric al zonei.

Câteva dintre aceste situri arheologice din Bumbești și împrejurimi sunt:

1. Castrul Roman de la Bumbesti-Jiu Gară: Acesta este un castru roman construit din piatră și datează din secolele II-III d.Hr. Aici s-au descoperit numeroase urme materiale din epoca romană, inclusiv construcții militare și civile, artefacte precum ceramică, arme și sticlărie, dar și tezaure monetare valoroase.

2. Castrul Roman "Vârtop": Un alt castru roman, acesta construit din pământ și situat în zona Vârtop, datează tot din secolul al II-lea d.Hr. Împreună cu așezarea civilă dezvoltată în jurul său, acest castru oferă dovezi ale puternicei prezențe a vieții romane în regiune.

3. Fortificație și așezare din epoca geto-dacică de la Polovragi: Această fortificație și așezare datează din secolele II-I î.Hr., oferind o perspectivă asupra culturii și civilizației geto-dacice care au locuit în această zonă.

4. Situl arheologic "La Bulboc" din Runcu: Acest sit conține o așezare paleolitică, cu desene rupestre, ceea ce reprezintă o descoperire arheologică semnificativă din perioada paleoliticului.

5. Situl arheologic "La Cruce" din Runcu: Aici au fost descoperite urme ale unei așezări din epoca bronzului (Cultura Coţofeni) și din epoca geto-dacică, datând din secolele III-II î.Hr.

6. Castrul de pământ și așezarea civilă de la Valea Perilor: Situată în comuna Cătunele, această așezare datează din epoca romană, secolele II-III d.Hr.

În plus, în regiunea Bumbești se găsesc și situri arheologice de importanță preistorică europeană, precum Peștera Cioarei din satul Boroșteni, comuna Peștișani, care a adus la lumină descoperiri musteriene și un craniu de femeie datat în paleoliticul superior.

Aceste situri arheologice reprezintă o comoară istorică pentru regiunea Bumbești și oferă oportunități turistice și științifice valoroase pentru cei interesați de istorie și arheologie.

Bumbești


Castrul Roman


Biblioteca județeană Christian Tell


Colegiul Spiru Haret


Liceul Tudor Vladimirescu


Obiective de patrimoniu Monumente şi ansambluri 

În județul Gorj, România, există numeroase monumente și ansamblu arhitecturale cu o importanță istorică și cultural remarcabilă. Acestea o parte semnificativă a patrimoniului cultural al județului și includ toate clădirile civile, cât și religioase. Din cele 369 de monumente de arhitectură din județ, 27 sunt clasificate ca fiind de importanță națională și universală (categorie A), reprezentând 72,21% din totalul monumentelor istorice din județ. Restul sunt considerate monumente de importanță locală și regională.

Printre aceste monumente și ansambluri, câteva dintre cele mai notabile sunt:

Acestea sunt doar câteva dintre monumentele și ansamblurile arhitecturale de valoare din județul Gorj.

Casa Barbu Gănescu


Casa Dimitrie Măldărăscu


Cula Cornoiu


Palatul Administrativ