Maker Innovation Space at The University of Danang for Learners and Innovators

Tiếng Anh và Giáo dục Sáng tạo STEM+Art!

EPICS Innovation Series for students to develop new skillsets via university-industry partnership

EPICS Series hiện đang là khóa 4 (Projection) tại Maker Innovation Space 41 Lê Duẩn Đại học Đà Nẵng - hoạt động với sự Lãnh đạo và Điều hành của Đại học Đà Nẵng ww.udn.vn, Đại học Bang Arizona www.ASU.edu và Trường Đại học Bách khoa dut.udn.vn cùng Mạng lưới các ww.Fablabs.io

6-14 tuổi với Chương trình Sáng tạo STEM+Art+English chuẩn Hoa Kỳ - Đại học Bang Arizona - xếp hạng sáng tạo nhất Hoa Kỳ 4 năm liên tiếp www.ASU.edu USNews

GIST Investors Vietnam

http://www.gistnetwork.org/GISTInvestorsVietnam

Register to attend (limited to 60 participants):

http://www.gistnetwork.org/gist-investors-vietnam

Vietnam has become one of the most dynamic emerging economies in Southeast Asia over the past three decades. Key contributors include government policies and U.S. - Vietnamese bilateral cooperation on fostering growth in technology and innovation. Vietnam’s startup scene now boasts more than 3,000 startups, many of which seek to solve local problems through the use of technology.

The U.S. Department of State Global Innovations through Science and Technology (GIST) Initiative, together with implementation partner VentureWell and local partners Fablab Da Nang, Venture Management Consultant Group and Hatch! Ventures, is providing support for the Vietnam startup ecosystem by launching a series of GIST Investors Mobilization Training Programs (GIST Investors).

Who should apply?

Start-ups, Angel Investors, Innovation Groups, Prototype-ready Student/Faculty Groups

The program will be offered in three cities:

  • Hanoi on March 25,
  • Da Nang on March 27, and
  • Ho Chi Minh City on March 29.

American Center #170 Ngọc Khánh, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội

Maker Innovation Space - The University of Danang #41 Le Duan St, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Saigon Innovation Hub “SIHub” #273 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, TP Hồ Chí Minh