Projekt edukacyjny "Głos o wolności"


W tym roku obchodzimy 100 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Chcieliśmy w sposób widoczny uczcić tak wielkie wydarzenie i jednocześnie zapoznać się i przybliżyć historię odzyskiwania niepodległości przez Polskę. Chcieliśmy dowiedzieć się co to jest wolność.

Przeprowadziliśmy wywiady z mieszkańcami. Zadawaliśmy pytania dotyczące niepodległej Polski. Działania zapisaliśmy na środkach przekazu takich jak kamera, dyktafon, zdjęcia. Dzięki takim działaniom nabraliśmy umiejętności prowadzenia wywiadu oraz zapoznaliśmy się z opinią mieszkańców, poznając ich historię. Zdobyliśmy umiejętności posługiwania się sprzętem audio. Działania takie sprzyjały integracji społeczności lokalnej i grupy projektowej. Aby dowiedzieć się więcej o historii Polski i walce o niepodległość, każdy z uczestników przygotował, krótką informację o bohaterze walczącym o niepodległość. Aby wyrazić co dla nas znaczy wolność przygotowaliśmy własne zdjęcie, przedstawiające według nas wolność. Wszystkie zdobyte materiały zostały umieszczone na stworzonej wspólnie stronie internetowej. Wykorzystaliśmy nowe technologie udoskonalając kompetencje wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnej. Aby uwidocznić i wyrazić swoje myśli stworzyliśmy obraz mówiący o wolności. Wykorzystując techniki plastyczne .

Uczestnicy projekty

Alicja Aleksandra Prus

Nikola Jędrzejewska

Magdalena Ciupka

Marusiak Wiktoria

Paulina Malwina Ślusarczyk

Wiktoria Hendzlik