USŁUGI

ARCHIWIZACJA | DIGITALIZACJA | BRAKOWANIE | NORMATYWY KANCELARYJNO-ARCHIWALNE

NORMTYWY KANCELARYJNO-ARCHIWALNE

Zajmujemy się opracowywaniem normatywów kancelaryjno-archiwalnych.

  • Instrukcja kancelaryjna

  • Instrukcja archiwalna

  • Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt (JRWA)

DODATKOWE INFORMACJE

Istnieje możliwość konfiguracji arkusza pod JRWA

  • Przygotowanie do drukowania seryjnego teczek bezpośrednio ze spisu zdawczo-odbiorczego

  • Pobieranie danych z jednolitego rzeczowego wykazu akt (hasło klasyfikacyjne, kategoria archiwalna)

  • Automatyczne wydzielanie pozycji, których okres przechowywania już upłynął i przeniesienie pozycji do formularza na brakowanie oraz tworzenie wykazu spisów zdawczo-odbiorczych akt