USŁUGI

ARCHIWIZACJA | DIGITALIZACJA | BRAKOWANIE | NORMATYWY KANCELARYJNO-ARCHIWALNE

ARCHIWIZACJA

Co obejmuje usługa?

  • Klasyfikację i kwalifikację dokumentów zgodnie z obowiązującym w jednostce JRWA.

  • Sporządzanie spisów zdawczo-odbiorczych akt w formie elektronicznej oraz papierowej.

  • Sporządzenie spisu na brakowanie dokumentacji, której okres przechowywania upłynął wraz z przygotowaniem wniosku do Archiwum Państwowego.


KATEGORIE ARCHIWALNE AKT

Archiwizujemy dokumentację kategorii archiwalnej "A" oraz dokumentację niearchiwalną kategorii "B"

  • W przypadku, gdy przepisy tego wymagają usuwane są wszelkie części metalowe i folie(spinacze, zszywki, koszulki)

  • Spisy zdawczo-odbiorcze w formie papierowej oraz elektronicznej

  • odpowiednio opisane teczki (nazwa jednostki, symbol klasyfikacyjny, kategoria archiwalna, tytuł teczki, numer spisu oraz pozycja w spisie)


JAK OPISUJEMY TECZKI AKTOWE

Przykładowa wizualizacja dla:

  • akt osobowych,

  • teczek aktowych.

FORMULARZE, KTÓRE STOSUJEMY PODCZAS SPORZĄDZANIA SPISÓW

WZÓR(1)

Wykaz spisów-zdawczo odbiorczych akt

WZÓR(2)

Spisy zdawczo-odbiorcze akt