Fabels & Feiten

Kernen die wel/niet meedoen...

1e fase

Het project om SWF van glasvezel te voorzien is opgedeeld in fases. Momenteel loopt de 1e fase, dat zijn de kleinere kernen, 65 stuks van A-Z;

 • Abbega, Allingawier, Arum
 • Blauwhuis, Boazum, Britswert, Burgwerd
 • Cornwerd
 • Dearsum, Dedgum
 • Easterein, Easterwierrum, Exmorra
 • Ferwoude, Folsgare
 • Gaast, Gaastmeer, Gauw, Goënga, Greonterp
 • Hartwerd, Hemelum, Hichtum, Hieslum, Hindeloopen, Hommerts
 • Idsegahuizum, Iens, Indijk, It Heidenskip
 • Jutrijp
 • Kûbaard, Kimswerd
 • Lollum, Longerhouw
 • Molkwerum
 • Nijland
 • Offingawier, Oosthem, Oppenhuizen, Oudega
 • Parrega, Piaam, Pingjum, Poppenwier
 • Raerd, Reahus
 • Sandfirden, Schettens, Schraard, Sibrandabuorren, Stavoren
 • Tersoal, Tirns, Tjerkwerd
 • Uitwellingerga
 • Waaksens, Warns, Westhem, Wiuwert, Wolsum, Wons, Woudsend
 • Ysbrechtum
 • Zurich.

(Sommige erg kleine kernen zijn samengevoegd met een naburig wat grotere kleine kern.Alle kleine kernen doen mee in deze 1e fase!
Te noemen zijn bijvoorbeeld; Nijezijl (valt onder Oosthem), Skarl en Laaksum (vallen onder Warns).
Ook de dorpen Rien, Itens, Hidaard en Lutjewierum komen niet in dit lijstje voor; zij hebben al sinds 2015 glas, aangelegd als proefproject."De mensen in deze dorpen zijn zeer tevreden met het glas, en willen nooit meer terug!"

2e fase

Na een succesvol verloop van deze 1e fase, zal een 2e fase worden opgestart, waarin de middelgrote kernen aan bod komen;

 • Heeg
 • Makkum
 • Scharnegoutum
 • Witmarsum
 • Wommels
 • Workum
 • Ylst

3e fase

En evenzo eventueel een 3e fase voor de grootste kernen;

 • Bolsward
 • Sneek

"KPN of Ziggo legt het wel aan..."

Een vaak gehoorde kreet!

Zeker, op een bepaald moment zullen ze wel over de brug komen. Maar wanneer, en overal? Dat is allerminst zeker!

Lees bijgaande artikelen maar eens... KPN slaat een snelle slag, en legt aan op de commercieel interessante adressen. De rest laat ze in de kou staan....

En is dat niet precies het gedrag wat we van de gevestigde partijen gewend zijn de afgelopen 15 jaar? Snelle winst, maar geen of slechte dienstverlening op plaatsen die commercieel niet interessant zijn. KPN-klanten krijgen al jarenlang niet hetgeen waarvoor ze wel betalen. En Ziggo schittert door afwezigheid op vele plaatsen.

Ga er niet voetstoots vanuit dat als je nu Coax-kabel (Ziggo) hebt, of een telefoonlijn (KPN-netwerk), dat je automatisch ook wordt meegenomen, als dat netwerk een fysieke upgrade krijgt (lees: glasvezel tot in huis).

Herinnert u zich nog? In 2003 was er nog geen permanent internet in Oudega e.o. beschikbaar; internetten geschiedde middels 'inbellen'. De gevestigde partijen, KPN en Ziggo, waren geenszins van plan om permanent internet aan te bieden in Oudega (SWF) en omstreken. Dit terwijl er slechts een beperkte investering tegenover stond; ze behoefden alleen maar het internet-signaal beschikbaar te stellen over de al bestaande bekabeling (ze hoefden niet te graven!).

In Oudega werd het initiatief tot uitvoer gebracht om het zelf te regelen; eenWifi-mast in het dorp bij 't Joo. Het bleef een noodsprong, ideaal was het niet, maar wel een uitkomst! Toen de mast er goed en wel stond en operationeel was, kondigden zowel KPN als Ziggo aan, dat ze permanent internet gingen aanbieden over hun bekabeling. Toen kon het ineens wel....!

De situatie van toen is niet helemaal vergelijkbaar met die van nu. De mast van toen, was qua techniek een noodsprong. Het aanbod van nu, is zonder twijfel, het ideale medium, technisch geschikt om vele decennia mee te gaan! KPN en Ziggo kunnen nu geen 'makkelijke' slag slaan; het netwerk van KPN is technisch afgeschreven. Zij kunnen alleen een betere dienst leveren, als ze ook gaan graven (en dus hoge investeringskosten... dat doen ze ook... maar niet overal!). Ziggo kan nog wel wat trucs uithalen om de dienst te blijven verbeteren, maar uiteindelijk... zal die techniek het ook afleggen tegen glasvezel. Op een aantal vlakken doen ze dat nu al... En één aanbieder is ook geen ideaalbeeld....

Er is nu een aanbod, voor zekerheid, op velerlei vlakken. En het is een heel redelijk, goed, aanbod. Pak die kans! Er is geen zekerheid, of... en zo ja, wanneer... zich weer zo'n kans voordoet, voor iedereen!

"5G komt er aan..."

Dat klopt helemaal... het zit er aan te komen!

Maar dat duurt sowieso nog wel even, zeker in onze omgeving. Het is niet geschikt voor het platteland. Wel voor onderweg, maar niet voor thuis!

Het is een aanvulling op.... juist ja, glasvezel thuis!

En schadelijk of niet? Wij weten het niet! Feit is wel dat het spectrum steeds verder opschuift, richting dat van een magnetron.


(Dit artikel zal nog worden aangevuld)

"Internet tot in iedere Glasvezel..."

"Snel internet? Dan lijkt glasvezel het toverwoord. Maar hoe zit het nu precies?"

In bijgaande twee artikelen wordt in gegaan op de drie technisch verschillende infrastructuren;

 • De telefoon-kabel (KPN-netwerk)
 • Koper of Coax-kabel (Ziggo-netwerk)
 • 100% Glasvezelnetwerk (in ons geval DFMopGlas/GlasvezelBuitenAf)

In het eerste artikel (te vinden op de Ziggo-website) wordt de huidige samenstelling van deze 3 varianten keurig netjes uitgelegd.

Beide artikelen zijn het er over eens, de telefoon-kabel is technisch 'afgeschreven'; de technische mogelijkheden om dit te upgraden zijn uitgeput (alleen graven biedt een oplossing, en dat is precies wat er gebeurt in het glasvezelproject).

In de artikelen wordt aangegeven dat Ziggo qua snelheid de concurrentie met glasvezel nog wel even aan kan. Tot op zekere hoogte klopt dat ook, al worden de eigen prestaties van Ziggo wat te rooskleurig weergegeven, en die van glasvezel wat aan de lage kant. Ziggo geeft echter ook aan, dat als het echt op performance aankomt, dat 100% glasvezel dan de beste optie is. M.a.w. Op termijn is 100% glasvezel de beste keuze.

Wat Ziggo er niet bij verteld, is dat ze geen 'open netwerk' hebben (zijn zowel de eigenaar van het netwerk, als ook de enige provider op het netwerk), en dat ze ook niet overal hun diensten aanbieden. En dat is natuurlijk geen gezonde situatie (nou ja, voor Ziggo natuurlijk wel...).

En precies daar ligt het belang van dit glasvezelproject:

 • IEDEREEN de mogelijkheid bieden tot een snel en toekomstvast netwerk.
 • Behoud van CONCURRENTIE en KEUZEVRIJHEID (netwerk naast Ziggo, als 'open netwerk' met meerdere aanbieders/providers).
 • En als toetje ook nog eens 'baas in eigen huis' (Coöperatie).

Dan is de keuze toch snel gemaakt? Die glaskabel moet de grond in!

Probeer het één jaar! Dan ligt de kabel er... is de toekomst verzekert, en kan er optimaal gebruik worden gemaakt van de keuzemogelijkheden en scherpe prijzen (en of dat dan op Glas is, of bij Ziggo, of zelfs op het KPN-netwerk, dat kan u dan zelf kiezen!).

"Dat hebben we toch niet nodig?"

De wereld verandert sneller dan je denkt... Bekijk het bijgaande filmpje maar eens, gemaakt in 1998. Dat is slechts zo'n 20 jaar geleden!