Τ Ε Χ Ν Ι Κ Α

Α Ρ Θ Ρ Α


2014

Κακαράς Ι. και Σκαρβέλης Μ. (2014). Το πεύκο και το κυπαρίσσι της Σάμου: εργασίες συγκομιδής και εφαρμογές σε ξύλινες κατασκευές. Άρθρο-τεχνική εισήγηση σε Ημερίδα της Σάμου, Πνευματικό Κέντρο Σάμου, 12-07-2014.Κακαράς Ι. (2014). Οι ξύλινες κατασκευές υπαίθρου στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Άρθρο-παρέμβαση στο κλαδικό περιοδικό «Επιπλέον», 2014.2013

Μπόθος Γερ. και Κακαράς Ι. (2013). Η ναυπηγική τέχνη στην περίοδο του Βυζαντίου και σήμερα. Τεχνικό άρθρο & εισήγηση στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Ημερίδα από το Ινστιτούτο Ελληνοανατολικών και Αφρικανικών Σπουδών, 10-06-2013.2012

Κακαράς Ι. και Αλμπάνης Κ. (2012). Παραγωγή pellets στην Ελλάδα και διαθέσιμη πρώτη ύλη από τη δασική βιομάζα. Περιοδικό Επιπλέον, τ.57, σελ.114-118.Κακαρας Ι. Δεν υπήρξε ποτέ εθνική αγροτική πολιτική. Περιοδικό Επιπλέον, τ.55, σελ. 121.2009

Κακαράς Ι. & Γ. Μαντάνης (2009). Σύγχρονη τεχνολογία και συντήρηση έργων τέχνης από ξύλο. Επιπλέον, τεύχος 43, 12/2009.2008

Μαντάνης Γ. και Ι. Κακαράς (2008). Το ξύλο ως καύσιμη ύλη. Επιπλέον, τεύχος 33, 3/2008.Κακαράς Ι. και Γ. Μαντάνης (2008). Τα προβλήματα του κλάδου πριστής & δομικής ξυλείας - 1o μέρος. Επιπλέον, τ. 34, 5/2008.Κακαράς Ι. και Γ. Μαντάνης (2008). Κλάδος πριστής ξυλείας - υφιστάμενη κατάσταση και προβλήματα. 2o μέρος. Επιπλέον, τ. 35, 7/2008.2007

Κακαράς Ι. και Γ. Μαντάνης (2007). Γιατί εμποτίζουμε το ξύλο; Επιπλέον, τεύχος 26, 1/2007.2006

Κακαράς Ι. και Γ. Μαντάνης (2006). Κατασκευή κορμόσπιτων. Επιπλέον, τεύχος 25, σελ. 106-108.Μαντάνης Γ. και Ι. Κακαράς (2006). Ξύλινο παιδικό παιχνίδι και ασφάλεια. Επιπλέον, τεύχος 24, σελ. 102-103.2005

Μαντάνης Γ. και Ι. Κακαράς (2005). Κανόνες και πρακτικές για ένα πριστήριο ξύλου. Περιοδικό Επιπλέον, τεύχος 16, σελ. 94-98.2004

Μαντάνης Γ., Κακαράς Ι. και Γ. Αναστάσης (2004). Chartherm: Μια νέα μέθοδος ανακύκλωσης εμποτισμένης ξυλείας. Περιοδικό Επιπλέον, τεύχος 9, σελ. 56-58.2003

Μαντάνης Γ., Κακαράς Ι. και Γ. Αναστάσης (2003). Ανακύκλωση εμποτισμένης ξυλείας. ΞΥΛΟ-ΕΠΙΠΛΟ Νοέμβριος 2003, σελ. 62-64.


2008 - Μελέτη περίπτωσης ξύλινου θερμοκηπίου στον Μαραθώνα ν. Αττικής (εμποτισμός ξυλείας ελάτης).

2006 - Μελέτη περίπτωσης κορμοκατοικίας στο ν. Ευρυτανίας με παθογένειες και σφάλματα.

2018 - Μελέτη περίπτωσης εμποτιστηρίου ξυλείας (προσβολές από παθογόνα).