Συμβολή στην επιστήμη και τεχνολογικές καινοτομίες – του Δρ. Ιωάννη Α. Κακαρά


** Από 1-1-1999 έως Σεπτ. 2004 -διά προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ- συντόνισε και εκπόνησε μελέτη ίδρυσης και οργάνωσης για το νέο Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου μετά από σύνταξη σχετικής μελέτης. Ειδικότερες ενέργειες υπήρξαν: η κατάρτιση προγράμματος και οδηγού σπουδών, η ανέγερση κτιρίου 1500 τ.μ. η οργάνωση εργαστηρίων και βιβλιοθήκης, η συγγραφή των πρώτων σημειώσεων για το θεωρητικό και εργαστηριακό μέρος κ.α.** Συντονισμός της οργάνωσης για την παραγωγή προϊόντων εμποτισμένης ξυλείας από υδατοδιαλυτά άλατα για πρώτη φορά στη χώρα μας και καθιέρωσα τη χρήση των προϊόντων αυτών σε γεωργικές εφαρμογές (θερμοκήπια, περιφράξεις, υποστυλώματα οπωρώνων, κλπ.), σε εφαρμογές ξυλοκατασκευών υπαίθρου (παιδικές χαρές, χώροι αναψυχής) και σε δομικές κατασκευές (στέγες, προκατασκευασμένα σπίτια κλπ.). Συνέβαλα στην ανάπτυξη των μονάδων εμποτισμού ξυλείας και κατασκευών εμποτισμένου ξύλου, αφού όλες αυτές οι μονάδες (14 εμποτιστήρια και 6 μονάδες ξυλοκατασκευών) αναπτύχθηκαν και με προσωπική μου συμβολή σε ότι αφορά θέματα τεχνολογίας.** Συντονισμός της ίδρυσης και λειτουργίας για εμποτιστήριο ξυλείας με υδατοδιαλυτά άλατα εμποτισμού, το πρώτο στην Ελλάδα στην Κρατική Βιομηχανία Ξύλου Καλαμπάκας.** Συντονισμός της οργάνωσης παραγωγής ξυλοκατασκευών από εμποτισμένη ξυλεία με άλατα για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ιδρύοντας και την αντίστοιχη πρώτη μονάδα τέτοιων ξυλοκατασκευών.** Υιοθέτηση της πρότασής του -για πρώτη φορά- από τους Οργανισμούς ΟΤΕ, ΔΕΗ, Στρατός και Οργανισμούς Λιμένων η χρήση στύλων εμποτισμένων με άλατα.** Καθοριστική συμβολή μέσω της άμεσης ενημέρωσης και διάχυσης της εφαρμοζόμενης τεχνολογίας (ανακοινώσεις, άρθρα, διαλέξεις, ημερίδες) την περίοδο 1980-έως 2007 στην επιτρεπόμενη χρήση της εμποτισμένης με άλατα ξυλείας σε γεωργικές εφαρμογές (θερμοκήπια, περιφράξεις, υποστυλώματα οπωρώνων κ.α.), σε δομικές κατασκευές (στέγες, πατώματα, σκελετοί ξύλινων κατοικιών, μπαλκόνια κ.α.) σε ξυλοκατασκευές υπαίθρου.** Συντονισμός και βελτίωσης της τεχνολογίας παραγωγής κατοικιών με ξύλινο σκελετό στην Ελλάδα και διέδωσα τη χρήση κορμιδίων πεύκης για παραγωγή κορμόσπιτων και άλλων ξυλοκατασκευών στην Ελλάδα αξιοποιώντας έτσι τη λεπτή στρογγύλη ξυλεία των Ελληνικών δασών. Η μονάδα Δημοξυλουργική Δράμας που παράγει τέτοιες κατασκευές ιδρύθηκε μετά από εισήγηση που έκανα στο Πανελλήνιο Δασολογικό συνέδριο Δράμας το 1989.** Συμβολή με άρθρα και ανακοινώσεις, ώστε αρκετά νέα προϊόντα ξύλου να γίνουν γνωστά για πρώτη φορά στην ελληνική αγορά, όπως το OSB, το 3-plyboard, έτοιμα κατασκευαστικά σάντουϊτς από ξυλοπλάκες.** Οργάνωση και επιμέλεια για 3 Ημερίδες:

1. Το ξύλο ως πρώτη ύλη του τομέα επίπλου και ξυλοναυπηγικής τέχνης. Εμπορ. και Βιομ. Επιμελ. Πειραιά, ΕΒΕ Διπλάρειος Σχολή.11-Δεκ-1995

2. Ο κλάδος επίπλου ξυλουργικών κατασκευών στη Λάρισα. ΤΕΙ Λάρισας. Τμήμα Δασοπονίας Καρδίτσας. 2-Δεκ. 1997

3. Σχεδιασμός και τεχνολογία στις επιχειρήσεις ξύλου επίπλου . ΤΕΙ Λάρισας. Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου. 7-Ιουν.2000, Οι ημερίδες αυτές απευθύνονταν σε Βιοτέχνες ξύλου επίπλου, σε μελετητές, κατασκευαστές και αφορούσαν την υφιστάμενη κατάσταση των μονάδων ξύλου επίπλου, την αντιμετώπιση προβλημάτων, τη διάχυση νέων τεχνολογιών.2000 - Ημερίδα Furnidec - ο Ι. Κακαράς μαζί με τους παλιούς καθηγητές ΑΠΘ (Ι. Φιλίππου, Ηλ. Βουλγαρίδη, Γ. Τσουμή, Ι. Μπαρμπούτη, Β. Βασιλείου).

Διακρίνονται αμυδρά πίσω: οι καθηγητές ΑΠΘ, Κων. Πασιαλής, Αθαν. Γρηγορίου, και επίσης οι νεότεροι τότε: Γ. Μαντάνης και Χ. Λυκίδης.


2012 - Ο κ. Ηλίας Αγγελόπουλος (δεξιά) εκ μέρους του κλαδικού περιοδικού ΕΠΙΠΛεΟΝ επιβραβεύει τον κ. Κακαρά με τιμητική πλακέτα για την επιστημονική προσφορά του.