Formål med GeoGebraMesterSKAB

Formålet med konkurrencen er at inspirere til at arbejde kreativt, æstetisk og skabende i matematik med en åben opgave med mange løsninger og med inddragelse af et af de vigtigste digitale matematikværktøjer i form af GeoGebra.

BAGGRUND:

Der har i nogle år været en tendens til, at it i matematik handler om reproduktion og træning af klassiske færdigheder indenfor afgrænsede områder af faget.

I GeoGebra Instituttet ønsker vi at trække i en anden retning og åbne op for en brug af it, der tager udgangspunkt i at være skabende og kreativ. Vi vil desuden gerne give eleverne mulighed for at opleve matematik som et æstetisk fag, der trækker tråde til virkeligheden.

Vores forventning er, at en sådan tilgang vil få eleverne til at opleve matematikken som meningsfuld og motiverende og dermed skabe en større glæde ved faget.

FAGLIGT UDBYTTE:

GeoGebra MesterSKAB kommer omkring flere områder af matematikken.

I forhold til Fælles Mål, arbejder eleverne med de matematiske kompetencer samtidig med at flere af stofområderne kommer i spil.

Vi forsøger desuden at være opmærksomme på det alt for oversete fagformål, der blandt andet beskriver matematik som kreativt og anvendelsesorienteret, og som en måde at beskrive omverdenen på både i et nutidigt, historisk, kulturelt og samfundsmæssigt perspektiv.

Sidst men ikke mindst, forsøger vi også at indtænke de tværgående temaer “It og medier” samt “Innovation og entreprenørskab” i konkurrencen.

BESKRIVELSE AF KONKURRENCEN:

En nærmere beskrivelse af konkurrencen og det produkt, eleverne skal skabe, vil blive kan findes under de enkelte år. Vi bestræber os hvert år på at kunne lægge materialet frem i slutningen af juni efter skolernes sommerferie er startet. Efter ferien har klasserne indtil den motionsdagen (fredag før uge 42) til at lave klassens bedste bud på et produkt. Vi har valgt en forholdsvis lang periode til at udarbejde produktet, så den enkelte lærer bedre kan tilpasse konkurrencen og gøre den til en del af undervisningen.

Opgaven vil være formuleret med mange muligheder for en løsning men vil desuden være suppleret med nogle kriterier, som klassens produkt skal leve op til. Der vil være præmier til vinderklasserne.

Vi håber, at rigtig mange vil have lyst til at deltage i konkurrencen og satser på, at vi kan fortsætte med konkurrencen mange år frem.