Online savetovanje - savremena psihološka podrška dostupna svima

Zajedno sa razvojem novih tehnologija menjaju se i načini na koji se ljudi brinu o svom ličnom razvoju i mentalnom zdravlju. U eri novih komunikacionih kanala samo je bilo pitanje vremena kada će i tradicionalne profesije kao što je psihoterapija, dobiti nove i digitalne oblike rada. Tako je i psihoterapijska praksa doživela transformaciju, a terapeuti su počeli da izlaze iz svojih radnih soba i sve više sa svojim klijentima rade koristeći prednosti online komunikacije. Zahvaljujući novim tehnologijama, psihoterapija, osim što je sve manje tabu tema, postaje dostupna velikom broju ljudi. Online terapija i savetovanje danas omogućuju ljudima da budu u kontaktu sa svojim terapeutima gde god da se nalaze. Klijenti mogu da uživaju u udobnosti svog prostora, ne gubeći vreme na putovanje do savetovališta dok istovremeno imaju priliku da rade sa terapeutom na svom maternjem jeziku. Za mnoge klijente, ovakav vid psihološke podrške je jedina opcija. Oni nemaju mogućnost da putuju do mesta u kojima rade psihoterapeuti ili nemaju prilike za terapiju na svom jeziku.

Online terapija kao prvi izbor

Jedan od razloga zbog koga se klijenti sve češće odlučuju za ovaj vid podrške jeste što je mnogo lakše izboriti se sa svojim stidom onda kada nismo fizički direktno izloženi drugim ljudima. Ljudi se mnogo lakše opredeljuju za mogućnost da se do pomoći dođe veoma lako, uz nekoliko klikova i poziv. Takođe, tu je uvek i opcija da kamera ostane isključena, pa je nelagodnost svedena na najmanju moguću meru. Zato je online savetovanje često početni korak kad izgradnji odnosa terapeuta i klijenta koji se kasnije može nastaviti i kroz susrete uživo.

Psihoterapeuti su takođe prilagodili svoj rad novinama koje su donele savremene tehnologije. Ono što je neophodan uslov za rad jeste dobra internet veza, kamera i par slušalica, tako da su faktori ometanja poziva svedeni na minimum. Takođe i sama komunikacija između klijenta i terapeuta odvija se u drugačijoj dinamici nego što je to komunikacija uživo, ali to su stvari na koje se oba sagovornika veoma brzo naviknu.

Psihoterapijski rad "lice u lice" je nezamenljiv

Naravno, ne treba sporiti da psihoterapijski susret uživo ima mnoge kvalitete koji online odnosu nedostaju. To su pre svega uticaj neverbalne komunikacije i osećaj prisustva, ličnog kontakta sa drugom osobom koji digitalni kanali komunikacije još uvek ne mogu zameniti. Ipak, online terapija je šansa za veliki broj ljudi da dođu do pomoći koja im je potrebna i naprave prvi korak. Idealno je ukoliko je ovaj vid terapije moguće podržati i susretima uživo, ali čak i ako to nije slučaj, klijent i na ovaj način može dobiti psihološlu podršku koja mu je potrebna.

Bojana Todorović