Geštalt psihoterapija

Postoje mnogi psihoterapijski pravci koji se razlikuju po teorijskoj pozadini, načinu rada sa klijentom i tehnikama koje terapeut koristi. Više o istorijskom nastanku Geštalt terapije možete pročitati ovde.

Geštalt pristup u psihoterapijskom radu usmeren je na povećanje klijentove svesnosti o onome što oseća i radi u kontaktu sa sobom i okolinom. Terapeut ne daje interpretacije već zajedno sa klijentom istražuje i razumeva njegovo jedinstveno iskustvo. Geštalt psihoterapija orijentisana je na ono što se dešava u trenutku „sada i ovde“, ali uvažavajući kontekst prošlih iskustava klijenta. Nakon što se pažnja klijenta usmeri na sadašnje doživljaje, na površinu mogu isplivati konflikti koji su do tada bili u pozadini a koji tada postaju rešivi. Čovek se smatra zdravim ukoliko je sposoban da bude autentičan u svom odnosu sa sobom i sredinom, kao i sposoban da vrši odgovorne izbore u svom životu.

Geštalt pristup fokus stavlja na odnos klijenta i terapeuta, zato je veoma važno da on bude iskren, otvoren i sa obostranim poverenjem. U toku rada koriste se mnogi kreativni pristupi koji imaju za cilj da povećaju klijentovu svesnost. Klijent postavlja cilj terapije a zajedno sa klijentom definiše se put do njegovog ostvarenja, u skladu sa temama koje klijent donosi na terapiju.