Šta je psihoterapija?

Psihoterapija je aktivan proces u kome klijent i trapeut zajedno istražuju teme sa kojima dolazi klijent. Terapeut i klijent razgovaraju o klijentovoj prošlosti i sadašnjosti, tragajući za načinima na koje klijent može da prevaziđe svoj problem. Tokom ovog procesa terapeut pruža podršku klijentu da razvije svoje snage, istraži prepreke i samostalno se suoči sa svojim problemom. Cilj terapije je da u budućnosti klijent može sam da pronađe uspešnu strategiju prevazilaženja svojih problema. Terapija će biti uspešna samo ako je klijent motivisan da radi na svojim temama i ako je odnos između klijenta i terapeuta iskren. Proces rada u psihoterapiji nekada znači da će se klijent suočiti i sa svojim neprijatnim emocijama – ljutnjom, tugom, krivicom, kako bi došao do uvida koji će zaista doneti promenu u njegov život. Takođe, psihoterapijski rad nosi i uzbuđenje zbog sticanja novih uvida kao i osećanja sreće, ponosa i zadovoljstva usled promena koje se dešavaju.

Psihoterapijski susret traje 50 minuta i odvija se u prijatnom ambijentu psihološkog savetovališta. Na razgovoru su prisutni samo terapeut i klijent i potpuna privatnost i poverljivost su zagarantovani. Tokom prvog susreta terapeut i klijent se upoznaju, klijent iznosi svoja očekivanja i zajedno definišu cilj, dinamiku i načini rada. Najčešći tempo viđanja je jednom nedeljno, međutim dinamika zavisi i od teškoća sa kojima klijent dolazi. Pristup svakom klijentu je individualan, zato ne postoji planiran tok terapije, već ga zajedno stvaraju klijent i terapeut.