RODO

Szanowni Państwo,

z dniem 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”).

Czym są dane osobowe

Dane osobowe to takie dane, które umożliwją zidentyfikowanie osoby fizycznej (bezpośrednio lub pośrednio), w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Podstawa, cel i sposób przetwarzania

W przypadku kontaktu z naszym biurem w zakresie działalności prowadzonej przez Kartuskie Biuro Geodezyjne, Państwa dane zostaną poddane przetwarzaniu w stopniu niezbędnym do realizacji powierzonego zadania oraz zapewnienia właściwego kontaktu z Państwem.

Powyższe dotyczy również zapytań ofertowych kierowanych do naszego biura w zakresie niezbędnym do przygotowania oferty.

W przypadku wykonywania prac geodezyjnych Państwa dane mogą podlegać przetwarzaniu w sposób wymagany przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne i/lub ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami a także przepisami wykonawczymi do tych ustaw - określającymi tryb i sposób wykonywania czynności geodezyjnych oraz formę wymaganych dokumentów powstałych w procesie prac geodezyjnych (zawiadomienia dot. określonych prac, właściwe protokoły z wykonanych czynności na gruncie, badanie ksiąg wieczystych i tym podobne).

W związku z tym, zlecając konkretną pracę geodezyjną wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez firmę Kartuskie Biuro Geodezyjne, ul. Sędzickiego 26A, 83-300 Kartuzy, w celu właściwego wykonania prac geodezyjnych. Podanie danych jest dobrowolne - podstawą przetwarzania danych jest Państwa zgoda.

Ewentualnymi odbiorcami danych mogą być: strony w postępowaniu rozgraniczenia nieruchomości, ustalenia granic działek, wyznaczenia punktów granicznych, wznowienia znaków granicznych lub przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi oraz strony uczestniczące w procesie wykonywania zleconej usługi, organy administracji samorządowej i publicznej, biuro rachunkowe prowadzące księgowość firmy Kartuskie Biuro Geodezyjne oraz Poczta Polska w zakresie dostarczania przesyłek (zawiadomień) stronom postępowania.

Dane osobowe będą przetwarzane do ewentualnego odwołania zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego. Dane zawarte w dokumentacji księgowej będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi okresami określonymi prawem.

Prawa - pouczenie

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Kartuskie Biuro Geodezyjne, posiadają Państwo prawo do:

  1. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – w zakresie określonym przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  2. wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2), gdy uznają Państwo iż przetwarzanie Waszych danych osobowych, narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z naszym biurem:

- przez e-mail: geo@kartuzy.com

- lub listownie na adres naszego biura: ul. Sędzickiego 26A, 83-300 Kartuzy