Warszawskie Centrum GeoGebry

XII Ogólnopolska Konferencja GeoGebry

odbędzie się w formie zdalnej 25.09.2021 (sobota). Szczegóły i rejestracja na stronie konferencji

Kursy GeoGebry

Rejestracja na kursy w roku szkolnym 2021/2022 rozpoczęta. Prosimy o zapoznanie z opisami kursów. Zostały one zmodyfikowane i trwają 5 tygodni. Mamy też NOWOŚCI... Więcej na stronie kursów

Konkurs MAGIK 2021

Dostępne są wyniki VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Matematyka & GeoGebra MaGIK dla uczniów.

Więcej


Zdalne nauczanie z GeoGebrą

To kolejna książka z serii "... z GeoGebrą". Nauczyciele prowadzący zdalne lekcje w czasie epidemii koronawirusa przedstawili w niej swoje doświadczenia z lekcji zdalnych prowadzonych z wykorzystaniem różnych narzędzi i GeoGebry. Przykłady te mogą być inspiracją dla innych nauczycieli, którzy będą wykorzystywać GeoGebrę w nauczaniu stacjonarnym lub zdalnym. W publikacji opisano dwa nowe narzędzia GeoGebry: GeoGebra Classroom i GeoGebra Notes. Proponujemy do realizacji z GeoGebrą następującą tematykę: analiza matematyczna, przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty ze stereometrii, symetria względem punktu, GeoGebra na tablicy SMART, funkcje.

Więcej informacji i jak zamawiać

XI Ogólnopolska Konferencja GeoGebry

Odbyła się 10.10.2020 w formie zdalnej.

Specjalnym gościem konferencji był twórca GeoGebry - Markus Hohenwarter.