Warszawskie Centrum GeoGebry

XIV Ogólnopolska Konferencja GeoGebry

Zapraszamy społeczność użytkowników (lub przyszłych użytkowników) GeoGebry na kolejną konferencję - 7 października 2023 (sobota), godzina 9:30, siedziba Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Będą również równolegle z warsztatami GeoGebry odbywać się warsztaty technologiczne.

Więcej informacji oraz link do rejestracji dostępne na stronie konferencji.

Rachunek różniczkowy i całkowy z GeoGebrą

Podczas XIII konferencji miała miejsce premiera kolejnej publikacji przygotowanej przez Trenerów i Ekspertów GeoGebry. Autorzy opisują możliwości wspomagania GeoGebrą tematów objętych podstawą programową szkoły ponadpodstawowej, ale również wykraczających poza nią:

Znaczną część publikacji zajmują zagadnienia z optymalizacji, zarówno z wykorzystaniem funkcji kwadratowej, jak i rachunku pochodnych. Ostatni rozdział to znacznie wykraczające poza podstawę programową szkoły ponadpodstawowej tematy: całka nieoznaczona i całka oznaczona. Przygotowane materiały mogą być wykorzystane zarówno na zajęciach dodatkowych i kółkach zainteresowań, jak też podczas samodzielnej pracy uzdolnionych matematycznie uczniów oraz studentów.

Informacje o możliwości zakupu na stronie wydawnictwa

XIII Ogólnopolska Konferencja GeoGebry

3 grudnia 2022 w siedzibie Uniwersytetu SWPS w Warszawie trwała kolejna konferencja w formie stacjonarnej. Wykłady, warsztaty, spotkanie społeczności użytkowników  odbyły się w salach wykładowych, komputerowych i na holach uczelni.

XII Ogólnopolska Konferencja GeoGebry

odbyła się w formie zdalnej 25.09.2021.

Zdalne nauczanie z GeoGebrą

To kolejna książka z serii "... z GeoGebrą". Nauczyciele prowadzący zdalne lekcje w czasie epidemii koronawirusa przedstawili w niej swoje doświadczenia z lekcji zdalnych prowadzonych z wykorzystaniem różnych  narzędzi i GeoGebry. Przykłady te mogą być inspiracją dla innych nauczycieli, którzy będą wykorzystywać GeoGebrę w nauczaniu stacjonarnym lub zdalnym. W publikacji opisano dwa nowe narzędzia GeoGebry: GeoGebra Classroom i GeoGebra Notes. Proponujemy do realizacji z GeoGebrą następującą tematykę: analiza matematyczna, przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty ze stereometrii, symetria względem punktu, GeoGebra na tablicy SMART, funkcje.

Więcej informacji i jak zamawiać

XI Ogólnopolska Konferencja GeoGebry

Odbyła się 10.10.2020 w formie zdalnej.

Specjalnym gościem konferencji był twórca GeoGebry - Markus Hohenwarter.