Warszawskie Centrum GeoGebry

Rachunek różniczkowy i całkowy z GeoGebrą

Podczas XIII konferencji miała miejsce premiera kolejnej publikacji przygotowanej przez Trenerów i Ekspertów GeoGebry. Autorzy opisują możliwości wspomagania GeoGebrą tematów objętych podstawą programową szkoły ponadpodstawowej, ale również wykraczających poza nią:

  • granice funkcji, w tym granice w punkcie, granice jednostronne, granice niewłaściwe, granice w nieskończoności oraz asymptoty wykresu

  • iloraz różnicowy, pochodna funkcji w punkcie

  • interpretacja geometryczna pochodnej równanie stycznej

  • monotoniczność i ekstrema funkcji, wypukłość wklęsłość, punkty przegięcia

  • twierdzenie o przyjmowaniu wartości pośrednich

Znaczną część publikacji zajmują zagadnienia z optymalizacji, zarówno z wykorzystaniem funkcji kwadratowej, jak i rachunku pochodnych. Ostatni rozdział to znacznie wykraczające poza podstawę programową szkoły ponadpodstawowej tematy: całka nieoznaczona i całka oznaczona. Przygotowane materiały mogą być wykorzystane zarówno na zajęciach dodatkowych i kółkach zainteresowań, jak też podczas samodzielnej pracy uzdolnionych matematycznie uczniów oraz studentów.

Informacje o możliwości zakupu na stronie wydawnictwa

XIII Ogólnopolska Konferencja GeoGebry

3 grudnia 2022 w siedzibie Uniwersytetu SWPS w Warszawie trwała kolejna konferencja w formie stacjonarnej. Wykłady, warsztaty, spotkanie społeczności użytkowników odbyły się w salach wykładowych, komputerowych i na holach uczelni.

Kursy GeoGebry 2022/23

Można już rejestrować się na kursy w roku szkolnym 2022/23. Pierwsza edycja rozpoczyna się 16 października.

Więcej informacji i rejestracja na stronie kursów.

VII Ogólnopolski Konkurs dla uczniów Matematyka & GeoGebra MaGIK

Dostępne są wyniki VII edycji konkursu. Gratulujemy uczestnikom i ich opiekunom :-)

XII Ogólnopolska Konferencja GeoGebry

odbyła się w formie zdalnej 25.09.2021.

Zdalne nauczanie z GeoGebrą

To kolejna książka z serii "... z GeoGebrą". Nauczyciele prowadzący zdalne lekcje w czasie epidemii koronawirusa przedstawili w niej swoje doświadczenia z lekcji zdalnych prowadzonych z wykorzystaniem różnych narzędzi i GeoGebry. Przykłady te mogą być inspiracją dla innych nauczycieli, którzy będą wykorzystywać GeoGebrę w nauczaniu stacjonarnym lub zdalnym. W publikacji opisano dwa nowe narzędzia GeoGebry: GeoGebra Classroom i GeoGebra Notes. Proponujemy do realizacji z GeoGebrą następującą tematykę: analiza matematyczna, przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty ze stereometrii, symetria względem punktu, GeoGebra na tablicy SMART, funkcje.

Więcej informacji i jak zamawiać

XI Ogólnopolska Konferencja GeoGebry

Odbyła się 10.10.2020 w formie zdalnej.

Specjalnym gościem konferencji był twórca GeoGebry - Markus Hohenwarter.