Neix amb la denominació “Associació de gent gran dels Hostalets de Pierola” amb la finalitat de promocionar el benestar de la gent gran, mitjançant el foment de la convivència, la integració, la relació amb el medi social i qualsevol altra actuació orientada en la mateixa finalitat.

CASAL DE LA GENT GRAN

Són dates ja molt llunyanes, en que les persones grans no disposaven de locals a on reunir-se i passar les hores en companyia compartida.

Amb el pas dels anys i principalment quan es va implantant l´estat del benestar, la gent al jubilar-se, tenen el dret a rebre una pensió.

Van sorgint casals de barris a les ciutats i als pobles es comencen a dissenyar locals on es puguin reunir per fer activitats i també relacionar-se.

En el nostre poble és gracies a una iniciativa de persones agosarades i decidides que es planteja la necessitat de tenir un lloc per la gent, que aleshores es deia de la tercera edat.

El Srs. Miquel Cucurell, Albert Galofré, Josep Cabré, Mª Rosa Cabré i Mª Teresa Canals són els que amb esforç i tenacitat aconsegueixen tenir el permís del Bisbat per fer ús del local situat al carrer Jacint Verdaguer per ubicar-hi el Casal per la Gent Gran.

Durant molts anys el funcionament d´aquest local va ésser molt actiu ja que les activitats que s´hi feien eren molt variades, però per sobre de tot, cal destacar que es va aconseguir que persones que els costava sortir de casa, poc a poc s´anessin acostumant a una relació a on l’ intercanvi de converses els fes passar hores en companyia, fet molt necessari quan un es fa gran.

Al juliol de 2005 , i amb la inauguració de l’ Edifici de Cal Figueras , el local per la gent gran es va traslladar a la planta baixa d´aquest edifici. Si en un principi hi havia espais per donar serveis com: perruqueria, bugaderia, podologia, gimnàstica, etc, no van arribar a funcionar mai, i a l’ any 2008, l´edifici va tenir una reforma molt important anul·lant aquestes dependències, i quedant només una part de la planta baixa destinada al Casal de la Gent Gran .

Ressaltem els socis que van tenir la confiança de formar la primera Junta del nou Casal:

- Juliol del 2005: Srs/es: Manuel Abat, Silvestre Rubio, Pere Gonzalez, Angel Juan, Antonio Rubio, Enriqueta Rubio, i Magdalena Esteve.

- Gener del 2010: Silvestre Rubio, Antonio Rubio, Elena Parcerisas, Liliana Bahamonde, Amalia Mesas, Enriqueta Rubio, Pilar Sánchez

El desembre del 2013 va entrar la junta actual integrada pels Srs,/ras. Silvestre Rubio. Enriqueta Rubio, Miquel Angel Bordes, Mª Rosa Sampere. Isidre Rovira , Dolores Garcia i Pilar Sánchez Tos ells i elles tenen una dedicació intensa i servicial, cosa que atrau un gran col·lectiu de persones a las diferents activitats. També tenim una forta presencia de persones de Piera que troben aquí un caliu diferent i gaudeixen de totes les activitats. L’ activitat desenvolupada al casal de la Gent Gran en els últims anys ha tingut un notable variable en totes les activitats que setmanalment s’ hi desenvolupen.

Actualment i amb el generós espai del que es disposa, les activitats que s’ hi desenvolupen són molt variades i molt participatives com es pot veure.

Festes anuals: CARNESTOLTES, DIJOUS GRAS, SETMANA DE LA GENT GRAN, REVETLLA DE SANT JOAN, DIA DEL SOCI, DIA INTERNACIONAL DE LA GENT GRAN, FESTA DE LA CASTANYADA, CAMINADA POPULAR AL MES DE NOVEMBRE, FESTA DE FI D´ANY.

Cada quinze dies: BALL I CINEMA

Cada setmana: BINGO

De febrer a octubre: UNA EXCURSIÓ CADA MES

Per acabar, posar de relleu que per sobre de tot, la finalitat primordial continua sent la relació entre les persones i el respecte a la convivència. També podem estar satisfets dels tractes rebuts del nostre Ajuntament, i les nostres consideracions que amb tot el dret tenim i opinem en el dia a dia del nostre poble amb una entitat important perquè sigui escoltada.

Associació “ Vida als Anys

Eren pels anys 1989, que en el local situat al c/ Jacin Verdaguer propietat de la parròquia, en el que anys enrere, se hi feia Catequesis. Cinema, Teatre, i altres activitats adreçades generalment al jovent ( Per axó s’ en deia ( “ el local del rector”) es fa mitjança’n acalorades converses amb el rector de la parròquia Mossèn Isidre.............................. demanant-li el local per fer un lloc de trobada per la Gent Gran. El local , que antiguament havia sigut Un Corral de bens del carnisser anomenat El Pepet de la Llet , estava en molt mal estat tan estructural com mancat de serveis. Cosa que requeria una intervenció de reforma per poder tenir el mínim de serveis.

El Sr Miquel Cucurell,principal inspirador Juntament amb l’ Alber Galofré,Mº Rosa Cabre i els altres membres de la primera junta, van treballar intensament amb discussions continuades amb el rector per poder ubicar lo que mes tar seria el centra d’ esplai per la gent Gran.

Davant de la insistència i sense cap argument convincent, el bisbat cedeix i dona permís per ubicar-hi lo que llavors es va dir “ El Local dels Avis” .Es fan unes petites obres, Reforçant el sostre del primer pis, Fent uns lavabos, una llar de foc, i també unes pistes de petanca al pati del darrere. Un cop adequat el local es crea con entitat L’ Associació VIDA ALS ANYS. Que durant els següents anys van organitzant activitats diverses, com gimnàstica,treballs manuals,exposicions, excursions, i un llarg etc, tot relacionat a les persones grans tenint sempre prioritat la convivència i l’ relació que s’ establia entra ells i elles freqüenta’n aquest lloc de trobada. Fins que en el any 2001 amb l’ inauguració del nou Ajuntament es deixa el primitiu local i es passa al local actual de la Plaça de Cal Figueres

El local Propietat de l’ Ajuntament, es obert per tothom, pro L’ Associació de la Gent Gran, te Socis que aporta’n una mínima quantitat son els que desfruiten de les variables activitats. La resta de diners per eixugar els dèficits que ocasionen la resta de despeses provenen de l’ Ajuntament.

Aquesta en síntesis es la historia que va néixer pels anys 1980 en un “ Corral” faig referència aquesta frase, perquè en el seu dia Una distingida persona del nostra poble que no veia de bons ulls aquelles inspiracions dels promotors de tot aquest moviment, va afirmar El vostra local havia estat i serà sempre un Corral” Per sort també les persones que es creuen visionaris s’ equivoquem

Josep Llopart Isart

Agost 2017

Plaça de Cal Figueres - Els Hostalets de Pierola -

casalpierola@gmail.com