ฝ่ายบริหารทั่วไป


รูปภาพกิจกรรมต่างๆ

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ฆ่าเชื้อ รถรับส่งนักเรียน

การทำความสะอาดฆ่าเชื้อ รถรับส่งนักเรียน 1 ก.ค. 2563

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

การตรวจเยี่ยมสถานที่

การตรวจเยี่ยมสถานที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อ.โพธาราม

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ฆ่าเชื้อ รถรับส่งนักเรียน

การทำความสะอาดฆ่าเชื้อ รถรับส่งนักเรียน 1 ก.ค. 2563

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

การตรวจเยี่ยมสถานที่

การตรวจเยี่ยมสถานที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อ.โพธาราม

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

จัดสถานที่และเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนช่วงโควิด 19

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ตกแต่งสถานที่

ปลูกต้นไม้ ดอกไม้เพื่อเพิ่มความสวยงามและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียน


สถิติการเข้าชม