Om jag ska göra provet för Google Certifierad Pedagog Nivå 1 eller 2 på eftermiddagen en av dagarna, hur ska jag förbereda mig?

Förbeded dig mentalt på en tre timmars salstenta på eftermiddagen. Förmiddagen består av ett prepp-pass. Sov och ät ordentligt minst två dagar innan. Ha med dig lite dryck och fika till provet.

Ca 1/3 av provtiden brukar gå åt till dra och släpp-frågor samt kryssfrågor (en- och flerval).

Ca 2/3 av provtiden brukar gå åt till de uppgifterna som du ska jobba dig igenom med hjälp av ditt provkontos Google-konto i en prov-domän. Du löser där vanligt förekommande läraruppgifter med hjälp av Google Suites kärntjänster enligt instruktionerna.

Du har stor hjälp om du i god tid jobbar i träningscentret. Logga in där med ditt Google-konto för en bättre upplevelse. Om sidan inte är på svenska ställer du om till svenska längst ner till höger på sidan.

Oavsett om du klarar provet eller inte har du fått en väldigt bra förståelse för vad du behöver kunna och du kommer klara provet galant gång nummer 2.

Vad händer om jag inte klarar provet?

Om det är första gången du gör det får du en "karens"- tid på 14 dagar tills du kan köpa ett nytt prov via ditt provkonto.

Om det är andra gången du gör det får du en "karens"-tid på 60 dagar tills du kan köpa ett nytt prov via ditt provkonto.

Om det är tredje gången du gör det får du en "karens"-tid på 1 år tills du kan köpa ett nytt prov via ditt provkonto.

Om det är fjärde gången du gör det får du en "karens"- tid på 14 dagar tills du kan köpa ett nytt prov via ditt provkonto.

Om det är femte gången du gör det får du en "karens"-tid på 60 dagar tills du kan köpa ett nytt prov via ditt provkonto.

Om det är sjätte gången du gör det får du en "karens"-tid på 1 år tills du kan köpa ett nytt prov via ditt provkonto.

Hur länge gäller min certifiering när jag väl klarar provet?

3 år.

Om jag inte vill göra provet på plats på eventet, kan jag få vouchern för provet ändå och aktivera provet när jag känner för det?

Nej, sådan är inte tanken. Tanken att de som gör provet på plats på eventet inte bara får vouchern gratis utan de har också lite support runt sig om något tekniskt skulle strula innan och under provet.

Hjälp! Jag ska göra provet för GCP Nivå 1 eller 2 en av eftermiddagarna men har inte fått något av de mejlen som nämndes i info-mejlen

1/ Kolla i rätt epost (den du angav i din anmälan)

2/ Kolla i skräpposten

Så här ser avsändaren ut i det viktigaste (det som har provuppgifterna i sig) av de två mejlen:

Hur kollar jag om min dator har den senaste versionen av Chrome OS installerat?

Hur kollar jag om min dator kan använda det så kallade inkognito-läget i Chrome?