Tâm Tình


Kính thưa Quý Giáo Sư, Quý Đồng Môn Luật Khoa,


Nói đến việc chia sẻ tâm tình, thì không biết làm sao nói hết tình nghĩa ĐỒNG MÔN LUẬT KHOA thắm thiết  trong mười năm sinh hoạt của Gia Đình Luật Bắc California qua các buổi Dạ Tiệc Hội Ngộ Mùa Thu được tổ chức hằng năm tại thành phố San Jose, CA. Ngoài tình đồng môn, còn có rất nhiều tâm tình khác xảy ra trong đời sống hằng ngày - chuyện vui, chuyện buồn, chuyện kinh nghiệm sống... - cũng cần được chia sẻ cho nhau, để chúng ta cảm thấy có nhau và bên nhau trong tâm tình của một đại Gia Đình Luật Khoa. Xa nước, xa nhà, ngồi trong khung cảnh đất lạ quê người mà đọc những lời tâm tình của bạn bè, thì ai mà không cảm thấy rung động tâm can, hay cảm thấy đang có một niềm vui nho nhỏ thoải mái đang dàn trải quanh mình, và để có thể nhìn đời với con mắt thương yêu hơn.