Nếu bạn đã từng chơi qua series Diablo rồi thì chắc hẳn sẽ ngỡ ngàng vì Path of Exile (PoE) lại có hệ thống skill và lối chơi khá giống như vậy. Người chơi có thể chọn 1 trong 6 (7) nhân vật để bắt đầu (Duelist, Marauder, Ranger, Shadow, Templar, Witch ). Mỗi nhân vật sẽ có điểm mạnh về các chỉ số riêng biệt và các hướng build đặc trưng. Nhân vật đặc biệt thứ 7 là Sion, bạn có thể mở khóa được nhân vật này khi gần qua Act 3. Các kỹ năng sẽ không bị bó buộc vào bất cứ 1 nhân vật nào vì kỹ năng sẽ có được thông qua việc đặt Skill Gem (1325 skill) vào các ô (Socket) trên đồ như vũ khí, áo, khiên,... Hệ thống tiền tệ trong game chính là những viên Orb thể thêm, sửa, xóa các thuộc tính của trang bị. Orb càng hiếm thì càng giá trị và ngược lại.

1 - Những câu hỏi thường gặp

Updating...

2 - Những tool hỗ trợ

Updating...